2 april 2014

Tweede Kamer bespreekt cybersecurity

CYBERSECURITY

Iedereen is verantwoordelijk

Uitgangspunt van de cybersecurity strategie  die in het najaar 2013 werd gepresenteerd is dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. De overheid zelf heeft volgens Nederland ICT met haar vele digitale diensten aan en persoonlijke data van burgers een extra verantwoordelijkheid als voorbeeldfunctie. Dit geldt ook voor de rol van de overheid als launching customer van innovatieve security oplossingen.

Niet alles aan het internet koppelen

In het debat riepen Kamerleden op om niet alles aan het internet te knopen. Onderdelen van onze vitale infrastructuur, zoals bruggen en sluizen, zouden niet standaard via het internet te bedienen moeten zijn. Nederland ICT deelt deze zorgen en vindt dat deze vitale sectoren een eigen roadmap moeten hebben hoe ze hun beveiliging vergroten. Het is immers heel goed mogelijk om een brug wel op afstand te besturen zonder dat deze daarvoor op het ‘internet’ aangesloten moet zijn. Nederland ICT vindt het belangrijk dat bij het nemen van de maatregelen om veilig te zijn, het niet moet gaan over compliance. Standaarden zijn een nuttig middel, maar geen doel op zich. Veiligheid is iets anders dan compliant zijn.

Veiligheid van ICT

Kamerleden vroegen tijdens het debat naar de plannen van de minister om de veiligheid van ICT zelf te verbeteren. Minister Opstelten reageerde dat het erg belangrijk is om dit vooral internationaal op de agenda te zetten. Nederland ICT deelt deze mening. Software is bij uitstek internationaal. Daarbij is er door de diversiteit in software niet één enkele maatstaf van veiligheid.

Bewustwording van burgers

De Tweede Kamer was terecht kritisch op het bewustwordingsniveau van burgers. Nederland ICT wil dat er meer geïnvesteerd wordt in bewustwording van gebruikers. Dat zou al bij het voortgezet onderwijs moeten beginnen. Secure-by-education moet de nieuwe inzet worden. Door cybersecurity en met name ICT een betere plek te geven in het voortgezet onderwijs, kan zowel de bewustwording van jongeren online worden vergroot als digitale vaardigheden worden aangeleerd. Dit zal ook de interesse van jongeren in ICT-opleidingen verder verhogen. Om deze reden ondersteunt Nederland ICT ook de start van de Taskforce Cyber Security & Onderwijs.