14 november 2017

Toegevoegde waarde digitale economie is €182 miljard

Toegevoegde waarde digitale economie

De Nederlandse economie telt 1,5 miljoen werknemers voor wie ICT onmisbaar is in hun dagelijks werk. Deze digitale beroepsbevolking creëerde in 2016 €182 miljard aan toegevoegde waarde, ongeveer 30% van het totale BBP. Dat blijkt uit een onderzoek naar de digitale economie dat onderzoeksbureau The METISfiles heeft uitgevoerd in opdracht van Nederland ICT.

Het onderzoek brengt de invloed van ICT op de Nederlandse economie en specifieke sectoren in kaart. De digitale economie wordt daarbij gedefinieerd als dat deel van de economie waarvan de toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door het gebruik van ICT.

“Dat maakt het voor het eerst mogelijk om het effect van de digitale transformatie in kaart te brengen” zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Zo kunnen we beter zien waar digitale technologie al veel waarde toevoegt en waar nog veel potentie ligt.”

Uit het onderzoek blijkt dat het digitaal potentieel van de economie op dit moment voor 42% gerealiseerd is. De komende jaren zal dit toenemen naar 53%. Met name in de zorg, de zakelijke dienstverlening en in de handel ligt er nog veel digitaal potentieel.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar indirecte en afgeleide effecten van ICT op de economie. Bij elkaar opgeteld levert dat een ‘digitale voetafdruk’ op van 3,1 miljoen arbeidsplaatsen en €338 miljard aan toegevoegde waarde. “Dat de digitaal toegevoegde waarde de afgelopen drie jaar 40% is gegroeid geeft aan hoe snel ICT en ‘digitaal’ zich innestelt in de Nederlandse economie. In 2021 zal meer dan de helft van het digitale potentieel gerealiseerd zijn.” Aldus Marcel Warmerdam, analist van The METISfiles.

Voor Nederland ICT is het onderzoek een eerste stap in een reeks publicaties om de digitale economie verder in kaart te brengen.

Belangrijkste conclusies

 • De omvang van de digitale beroepsbevolking bedraagt 1,5 miljoen, dat is 21% van de totale beroepsbevolking
 • De digitaal toegevoegde waarde die door dit deel van de beroepsbevolking werd gegenereerd bedroeg in 2016 ruim €180 miljard
 • In 2013 werd dit nog geschat op €130 miljard. De afgelopen drie jaar is de digitaal toegevoegde waarde dus met 40% toegenomen
 • Het totale digitale potentieel aan werkgelegenheid wordt geschat op 3,7 miljoen. Hiervan is in 2016 ruim 42% gerealiseerd. In 2021 zal dit naar schatting 53% zijn
 • Het is waarschijnlijk dat onder invloed van nieuwe technologieën als Internet of Things, machine learning, blockchain en AR/VR, het totale digitale potentieel verder zal toenemen.

Definities

 • Digitale economie: dat deel van de economie waarvan de toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door het gebruik van ICT
 • Digitale beroepsbevolking: dat deel van de beroepsbevolking die voor het uitvoeren van hun beroep voor meer dan 50% afhankelijk is van ICT.
 • Digitale intensiteit: het aandeel van de digitale beroepsbevolking in de totale beroepsbevolking.
 • Digitaal toegevoegde waarde: de waarde die wordt toegevoegd door de digitale beroepsbevolking
 • Digitale voetafdruk: de totale (directe + indirecte + afgeleide) bijdrage van de digitale beroepsbevolking aan de werkgelegenheid en het BBP
 • Digitaal potentieel: het potentieel maximale aandeel van de digitale bevolking in de totale beroepsbevolking