29 maart 2013

Tijdplein Congres speelt dag lang met tijd

(Her)inrichten met planning en registratie

Voormalig proftennisser Jacco Eltingh beet na de opening van dagvoorzitter Sylvia Roelofs (directeur Nederland ICT) het spits af. Eltingh hield de deelnemers aan het congres voor dat ook in de sport planning en registratie nodig zijn om de absolute top te kunnen halen.

Jan de Boer (Global leader Health IT van KPMG) richtte na Eltingh de aandacht op het beheersbaar houden van de groei van de uitgaven aan gezondheidszorg. De Boer betoogde dat we ons hierbij onvermijdelijk moeten focussen op techniek. De toekomst ligt volgens hem in het herinrichten van de organisatie van de gezondheidszorg. Dit moet gebeuren met behulp van middelen voor planning en registratie. Bij die herinrichting hebben ook de patiënten zelf een actieve rol.

Tussen de keynotes door konden de aanwezigen interessante contacten opdoen op het netwerkplein. Ook hadden ze de mogelijkheid om praktijkcases te volgen. Hierbij kregen de deelnemers inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van planning en tijd- en urenregistraties bij organisaties als ARAG, het Van Gogh Museum en de gemeente Amstelveen.

Wet voor flexibel werken

Ineke van Gent (oud-Tweede Kamerlid Groen Links) lichtte na de lunch haar initiatiefwetsvoorstel toe, dat beoogt om de huidige Deeltijdwet om te bouwen tot een Wet voor flexibel werken. Het gaat allemaal – zo stelde ze – om het slimmer organiseren van tijd en plaats en het creëren van meer zekerheden voor mensen die flexibel willen werken. “De beste ideeën krijg je niet per definitie tussen negen en vijf”, aldus Van Gent. Haar wetsvoorstel wordt nog voor de zomer door de Tweede Kamer behandeld.

Dichter Ruben van Gogh zorgde voor een poëtisch intermezzo. Met uitspraken als “we zijn een levenlang bezig ertoe te doen” en “de tijd verstrijkt ook zonder haar bij te houden” relativeerde Van Gogh de focus op tijd als allesbepalende factor.

Vertrouwen en menselijke maat

Theo Rinsema (directeur Microsoft Nederland) gaf na de tweede break een toelichting op de wijze, waarop Microsoft het werk op het hoofdkantoor in Amsterdam organiseert. Iedere werknemer heeft in dit proces een grote eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het sturen op vertrouwen in plaats van controle. “Van aanwezigheid naar output”, zo legde Rinsema uit. “Als dat leidt tot vrijblijvendheid, heb je het nog niet goed genoeg georganiseerd.”

Het slotakkoord was aan trendwatcher en futurist Tony Bosma, die een krachtig pleidooi hield om economische groei niet allesbepalend te laten zijn. Bosma wil terug naar de menselijke maat. “Klein is het nieuwe groot, delen is het nieuwe hebben.”

Durf

Dagvoorzitter Sylvia Roelofs roemde de durf van de bedrijven die samen het netwerk Tijdplein.nl vormen. Ondanks dat deze bedrijven concurrenten zijn van elkaar, hebben ze de moed getoond om samen een congres over het belang van planning en tijd- en urenregistratie neer te zetten.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Tijdplein Congres of het ledennetwerk Tijdplein.nl kunt u terecht bij Ellen Klomp van Nederland ICT via 0348 – 49 36 36 of e-mail.

Het Tijdplein Congres is een initiatief van het ledennetwerk Tijdplein.nl (onderdeel van Nederland ICT) en wordt georganiseerd door CKC Seminars.