2 juli 2015

Tijdelijk meldpunt integriteit inkoop en aanbestedingen Nationale Politie

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Het meldpunt is er ook voor bedrijven die mogelijke misstanden al hebben gemeld bij de Nationale Politie en niet tevreden zijn over de manier waarop hun melding wordt behandeld. Nederland ICT brengt dit onderwerp graag onder de aandacht, omdat integriteit ook voor Nederland ICT van belang is.

Meldingen kunnen worden gedaan per telefoon: 06-215 607 45 (werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur), via email of per post:
Meldpunt integriteit inkoop en aanbestedingen Nationale Politie,
t.a.v. dhr. A. de Jong,
Muzenstraat 97, 2511 WB Den Haag

Het meldpunt is open van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016.

Meldingen worden behandeld door een tijdelijke commissie die speciaal voor het meldpunt in het leven is geroepen. De commissie bestaat uit André de Jong (voorzitter) en Huib van Romburgh.

De commissie adviseert de minister binnen enkele weken wat er zou moeten gebeuren naar aanleiding van de melding. Dit gebeurt na een gesprek met de melder. Waar nodig verzamelt de commissie aanvullende informatie over een melding.

De commissie werkt onafhankelijk van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De commissie is laagdrempelig. Bedrijven kunnen ook contact opnemen als niet zeker is of er sprake is van een integriteitschending. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan. Ook brancheverenigingen kunnen meldingen doen voor of namens hun leden.