23 juli 2015

Terechte kritiek VNO-NCW op Aanbestedingswet

Het tekort aan professionaliteit leidt er onder andere toe dat er alleen naar prijs gekeken wordt, terwijl van ondernemers gevraagd wordt een offerte conform EMVI op te stellen. Het gevolg hiervan is dat bij de gunning geen aandacht wordt besteed aan innovatieve oplossingen. Daarnaast is de positie van het MKB nog niet verbeterd, terwijl dit het hoofddoel was van de Wet. Ook legt de wet te veel risico bij inschrijvende partijen doordat in contracten een eenzijdige risicoverdeling wordt opgelegd.