27 juni 2013

Telecomsector werkt aan continue versterking continuïteit infrastructuur

TELECOM

Continuïteit

Aanbieders werken dagelijks aan continuïteit van dienstverlening en investeren in maatregelen om de continuïteit te borgen, ook voor het geval incidenten optreden. Daarnaast werken aanbieders samen in het Nationaal Continuïteitsoverleg Telecom en binnen de werkgroep continuïteit van Nederland ICT. Hieruit is onder meer het initiatief regional roaming voortgekomen. Aanbieders gaan graag verder in gesprek met Agentschap Telecom over de uitkomsten van de nulmeting.

Meer weten?

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bart Pegge van Nederland ICT via 0348 – 49 36 36 of e-mail.