30 oktober 2013

Subsidie voor aannemen werkzoekende 55-plusser

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de scholingsvoucher gelden een aantal voorwaarden;

  • De opleiding mag maximaal 1 jaar duren en de werknemer moet een erkend diploma of certificaat ontvangen
  • De werknemer dient een getekend arbeidscontract te hebben
  • De werknemer heeft minimaal drie maanden een WW-uitkering gehad op de dag dat hij in dienst komt
  • De werknemer moet minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering kreeg in dienst zijn bij de onderneming. Hierbij geldt een minimum van 12 uur voor ten minste drie maanden
  • De werknemer heeft in iedere maand gewerkt

Aanvragen scholingsvoucher

De scholingsvoucher kan worden aangevraagd door zowel werkgever als werknemer op de website van het UWV. U vindt hier ook meer informatie en de precieze voorwaarden. De scholingsvoucher kan tot 30 september 2015 aangevraagd worden.