1 november 2013

Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari 2014

Voor deze stamrechten blijven de huidige voorwaarden gelden. Belastingdienst: “Daarnaast mag u in 2014 deze stamrechten in de volgende 2 situaties in 1 keer uitkeren, waarbij u loonheffingen inhoudt over 80 procent van de uitkering:

  • U stort de uitkering ter vervanging van gederfd of te derven loon (bijvoorbeeld een ontslaguitkering) vóór 15 november 2013 op de rekening van de stamrecht-bv, bank, beleggingsinstelling of verzekeraar.
  • U bent werkgever en treedt zelf op als verzekeraar van het stamrecht. Ook verplicht u uzelf vóór 15 november 2013 het stamrecht te verzekeren.”

In de tweede uitgave van de ‘Nieuwsbrief loonheffingen 2014′ zal begin december meer te lezen zijn over het vervallen van de stamrechtvrijstelling en de mogelijkheid om ineens uit te keren