26 oktober 2012

Staatssecretaris Teeven legt excessief hoge kopieerbelasting op

Heffing mist elke vorm van realiteitszin

Het bedrag van € 60 miljoen dat Teeven met de kopieerbelasting wil ophalen staat op geen enkele wijze in relatie tot de schade van maximaal € 12 miljoen die aan de platen- en filmindustrie zou moeten worden vergoed. Onderzoek van PwC bevestigt dit en is al eerder openbaar gemaakt.

Tijdens gesprekken over de heffing zijn door STOBI, FIAR CE en Nederland ICT herhaaldelijk grote bezwaren kenbaar gemaakt tegen de heffing. Steeds opnieuw is naar voren gebracht dat de heffing te veel kosten voor consumenten en administratieve rompslomp voor de industrie met zich meebrengt. Deze bezwaren zijn zonder nadere reden afgewezen; eerst door Marco Pastors, de SONT-voorzitter die Teeven adviseerde, en vervolgens door de staatssecretaris zelf. De heffing zoals die nu op tafel ligt mist elke vorm van realiteitszin en slaat de plank volledig mis.

Kopieerheffing overbodig, achterhaald en veel te hoog

STOBI, FIAR en Nederland ICT zijn zeer teleurgesteld over de invoering van de kopieerheffingen op alle soorten hardware. Ondanks felle protesten van de ICT- en elektronicasector en duidelijk bewijs tegen de noodzaak van de heffingen, heeft staatssecretaris Teeven toch besloten om de heffingen in te voeren. Tijdens de onderhandelingen gaven STOBI, FIAR en Nederland ICT aan dat deze heffingen niet kunnen worden vastgesteld zonder dat duidelijk is welke schade moet worden vergoed.

De platen- en filmindustrie en de voorzitter van de SONT weigerden echter om op dit verzoek in te gaan. Het bedrag dat nu voorligt is daarmee volledig uit de lucht gegrepen. Er wordt verwezen naar de hoogte van heffingen in andere landen, die eerder onder druk van de platen- en filmindustrie op irrealistische bedragen werd vastgesteld.

Uit uitgebreid onderzoek van PwC blijkt dat de schade van rechthebbenden door het thuiskopieren door consumenten op maximaal € 12 miljoen moet worden ingeschat. Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat de SONT – het orgaan dat over de heffing adviseerde –  geen oog heeft voor de economische en digitale realiteit. De consument moet hierdoor tot € 60 miljoen per jaar gaan ophoesten. Deze opbrengst is minstens vier- tot vijfmaal zo hoog als de daadwerkelijke schade van rechthebbenden.

Ondanks de bezwaren over de heffing heeft de industrie op verzoek van staatssecretaris Teeven deelgenomen aan de onderhandelingen. De industrie is dan ook onaangenaam verrast door de uitspraken van de staatssecretaris dat zij geen gebruik heeft gemaakt van de inspraakmogelijkheden in de SONT. De vele bezwaren vanuit de industrie zijn simpelweg niet meegenomen in de overwegingen.

Industrie opgezadeld met zware lasten, bedreiging voor de winkelier

Naast genoemde directe schade voor de gebruikers is er ook zeer grote schade als gevolg van administratieve rompslomp, zowel bij gebruikers als bij zo’n 2.500 bedrijven (500 importeurs en 2.000 wederverkopers). Voor winkeliers is het systeem de doodsteek, omdat consumenten via alternatieve routes gaan proberen onder de heffingen uit te komen. Onlangs deden FIAR CE, STOBI en Nederland ICT dan ook het verzoek aan het kabinet om de heffing en de uitvoeringsproblemen te laten toetsen door ACTAL, het adviescollege dat nieuwe regelgeving toetst op verzwaring van de lastendruk.

Heffing is achterhaald en kan juist worden afgeschaft

Eerder wilde het kabinet de heffing op dragers juist afschaffen en vervangen door een systeem dat beter inspeelt op technologische ontwikkelingen. Spotify en iTunes maken bijvoorbeeld direct afrekenen al mogelijk. Deze nieuwe heffing is dan ook tegen de wens van de industrie. STOBI, FIAR CE en Nederland ICT spreken daarom opnieuw de hoop uit dat ook de nieuwe regering zich zal blijven inzetten voor het afschaffen van een achterhaald systeem dat niet toekomstbestendig is.