14 oktober 2015

Staatssecretaris benadrukt noodzaak samenwerking cybersecurity

CYBERSECURITY

Nederland ICT sluit zich aan bij deze boodschap. In ons cyber security manifest uit 2012, benadrukten we al de publiek private samenwerking. Sindsdien hebben veel van de initiatieven in het teken gestaan van deze samenwerking, waaronder een grootschalige oefening van een cyberincident, Cyberdawn, vorig najaar.

Het CSBN 2015 toont verder een voortzetting van trends uit eerdere jaren: cybercrime en digitale spionage blijven de grootste bedreigingen voor digitale veiligheid in Nederland. Internationale conflicten, politieke gevoeligheden en geopolitieke ontwikkelingen zijn daar van grote invloed op. Met een goede samenwerking tussen overheid en bedrijven kan er snel worden ingehaakt op deze ontwikkelingen.

Dijkhoff schrijft tot slot dat de huidige cybersecurity-aanpak van de overheid in 2016 doorontwikkeld zal worden. Nederland ICT zal hier net als bij eerdere versies namens de sector input voor leveren.