19 maart 2016

De staat van telecom: telecombedrijven investeren opnieuw meer dan 4 miljard in beste infrastructuur van Europa

TELECOM

Voor deze publicatie verzamelde en aggregeerde onderzoeksbureau Dialogic data van bij Nederland ICT aangesloten, landelijk opererende telecombedrijven.

Meer dan 90.000 km glasvezelkabel

Nederland heeft in totaal 91.743 km aan glasvezelverbindingen. Dit glasvezelnetwerk vormt de backbone van de telecom- en internetinfrastructuur. Tachtig procent van alle zakelijke aansluitingen bevindt zich op minder dan 400 meter van het glasvezelnetwerk. Medio 2014 had 99 procent van de bevolking keus uit meerdere 4G-netwerken. Nederlandse telecombedrijven investeren veel meer per inwoner dan onze buurlanden. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het bijna twee keer zoveel is als runner-up België. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland blijven daar ver bij achter.

Ieder huishouden in Nederland heeft toegang tot breedbandinternet, waarbij meer dan 91 procent van de huishoudens toegang heeft tot supersnel breedband van 100Mb/s of meer. 18 procent van de huishoudens maakt daar inmiddels gebruik van. Negen op de tien huishoudens heeft een breedbandabonnement. Ruim 90 procent van de huishoudens kan kiezen uit meer dan één vaste infrastructuur. Naast DSL is dat meestal coax (kabel). Ruim 28 procent heeft keus uit drie verschillende infrastructuren (kabel, DSL of glasvezel). Bedrijven in Nederland nemen gemiddeld 120Mb/s aan bandbreedte af. In de praktijk kunnen bedrijven vrijwel altijd beschikken over meer bandbreedte dan ze feitelijk nodig hebben. Het aanbod gaat voor de vraag uit.

Verder bedient de infrastructuur steeds meer nieuwe toepassingen. Zo zijn er naast mobiele telefoons, tablets en computers ongeveer 2,5 miljoen andere apparaten mobiel verbonden met de telecominfrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan navigatieapparatuur, auto’s en slimme energiemeters. Objecten zoals bruggen, sluizen en verkeersinstallaties worden ook steeds vaker via een vaste en mobiele aansluiting verbonden.

Mobiel dataverbruik stijgt met 78 procent

Door een groter beschikbaarheid van snelle 4G-netwerken en de aangeboden ruimere databundels neemt het dataverbruik sterk toe. In het derde kwartaal van 2015 is er ruim 31 miljard MB data verbruikt. In vergelijking met het derde kwartaal 2014 betekent dat een stijging van mobiel dataverbruik van 78 procent.

Energieverbruik door de sector neemt af

Hoewel we steeds meer data verbruiken neemt het energieverbruik van de telecomsector af. Inmiddels kan al 6 keer meer data per eenheid energie vervoerd worden dan in 2010.

De trend van vast naar mobiel zet verder door. Nederlanders belden in Q3 2015 10,54 miljard minuten waarvan 6,75 miljard mobiel. Ten opzichte van 2014 is het totale aantal belminuten nagenoeg gelijk gebleven. Opvallend is dat het aantal sms-berichten in 2015 na een periode van daling weer is gestegen. Mogelijke verklaringen zijn dat er nog veel standaard mobiele telefoons (‘dumb phones’) in gebruik zijn en dat de kosten van sms heel laag of zelfs nul zijn geworden.

Over De staat van telecom

In opdracht van Nederland ICT heeft onderzoeksbureau Dialogic gegevens verzameld van bij Nederland ICT aangesloten telecombedrijven over de infrastructuur en het gebruik en deze geaggregeerd. Voor het onderzoek zijn de cijfers van deelnemende bedrijven, ACM en Eurostat gebruikt met peildatum 30 oktober 2015. De resultaten geven gecombineerd inzicht in de toegang van consumenten en bedrijven tot de Nederlandse telecominfrastructuur, het gebruik van deze infrastructuur en de investeringen die hiermee gemoeid zijn.

Download hier de factsheet van de Staat van telecom 2016