6 januari 2014

Splitsing van RKBO heeft gevolgen voor btw-onderwijsvrijstelling

De opsplitsing betekent dat er twee registers zijn:

Docentenregister Beroepsonderwijs
Staat u als docent in dit register ingeschreven, dan bent u vrijgesteld van btw voor al het beroepsonderwijs dat u aan onderwijsinstellingen verzorgt.

Instellingenregister Beroepsonderwijs
Staat u als natuurlijke persoon of onderwijsinstelling in dit register ingeschreven, dan is al het beroepsonderwijs dat u verzorgt, vrijgesteld van btw.

Audit bepaalt registratie

De audit waarmee bedrijven en ZZP’ers in het verleden in het RKBO zijn ingeschreven, bepaalt na de splitsing registratie in één van de nieuwe registers: “Bent u via de docentenaudit in het RKBO ingeschreven? Dan staat u per 1 januari 2014 in het Docentenregister Beroepsonderwijs. Wie via de instellingsaudit in het RKBO is ingeschreven, staat per 1 januari 2014 in het Instellingenregister Beroepsonderwijs. Staat u in het verkeerde register ingeschreven? Neem dan contact op met het CRKBO,’ aldus het ministerie van Financiën.