13 mei 2013

‘Softwaresector hardst geraakt door komend tekort aan ICT-professionals’

SOFTWARE

Rem op innovatie dreigt

Nederland ICT voorspelt een tekort van ruim 6.800 ICT’ers in 2017. Als de economie aantrekt, kan dit tekort zelfs oplopen tot 12.000 ICT’ers. Het groeiende belang van ICT-oplossingen zal de arbeidsmarkt in de sector verder onder druk zetten. Ook nu al is er een moeilijk vervulbare vraag naar gespecialiseerde programmeurs en ontwikkelaars van software. Dit terwijl de vraag naar bèta-afgestudeerden stijgt.

In de afgelopen jaren is er een licht groeiende instroom waar te nemen in het ICT-onderwijs. Dit is echter onvoldoende om de voorspelde tekorten op te lossen. Deze tekorten dreigen een rem te zetten op de innovatiekracht van Nederland. Dit terwijl er bijvoorbeeld in de zorgsector een groeiende behoefte is aan slimme ICT-oplossingen om het verwachte tekort aan zorgpersoneel op te vangen.

“Nederland kan alleen profiteren van ICT als we voldoende goed gekwalificeerde mensen hebben. Nederland ICT is daarom blij met de focus op technologie in het Techniekpact, waarin regering, werkgevers en werknemers afspraken maken over de aanpak van het dreigende tekort aan technici”, aldus Harry van Dorenmalen (voorzitter Nederland ICT).

Ontwikkeling ICT-bestedingen

Van Dorenmalen: “De dynamiek van de ICT-branche komt tot uitdrukking in de verschillen tussen de sectoren. Als geheel maken we in 2013 pas op de plaats. Er zijn tal van MKB-bedrijven die ook in de huidige markt hun kansen pakken. De sector presteert opnieuw beter dan de economie als geheel. ICT is een differentiator voor zowel bedrijfsleven als overheid. Daar zijn steeds meer beslissers van overtuigd. Dat maakt optimistisch.”

De bestedingen aan software zullen in 2013 naar verwachting groeien met 2,5%. Het deelsegment applicatiesoftware is hierin met een groei van 4,0% een uitblinker. De bestedingen aan hardware & kantoortechnologie zullen in 2013 naar verwachting met 4,1% dalen. Vooral PC’s en printers worden minder verkocht.

De bestedingen aan dienstverlening zullen naar verwachting met 2,7% krimpen volgend jaar. Niet alleen de economische vooruitzichten spelen hierbij een rol, maar ook de groeiende populariteit van cloud computing heeft invloed op de bestedingen aan professionele dienstverlening. De vraag naar meer traditionele beheerstaken neemt af. De verwachte bestedingen aan telecom en internet stijgen in 2013 naar 16,3 miljard euro.

De totale verwachte bestedingen aan ICT bedragen in 2013 29,6 miljard euro. Dat is ca. 5% van het Bruto Binnenlands Product.

 

 2012  2013
 Totaal ICT-branche  -0,6%   0,0%
 IT – Hardware & Kantoortechnologie  -5,7%  -4,1%
 IT – Software & Services   0,2%   0,6%
 waarvan Software   2,4%   2,5%
 waarvan Services  -3,4%  -2,7%
 Telecom & Internet   0,9%   1,1%

Tabel – ICT-bestedingen in Nederland: groeicijfers 2012 en verwachting 2013

ICT Marktmonitor digitaal beschikbaar

Nederland ICT maakt de 17e editie van de ICT Marktmonitor digitaal beschikbaar. Niet alleen de leden van Nederland ICT, maar ook alle andere geïnteresseerden kunnen deze publicatie met informatie over de ICT-(arbeids)markt kosteloos inzien.

Daarnaast heeft Nederland ICT een infographic gemaakt, die een grafische weergave bevat van de cijfers uit de ICT Marktmonitor 2013. Via het icoon hieronder kunt u de infographic downloaden.