10 oktober 2012

Softwareleveranciers opgelet: de IBAN-acceptgiro komt eraan!

Zakelijke kansen voor softwareleveranciers

De overgang naar SEPA houdt in dat er nieuwe standaarden komen voor bijvoorbeeld het rekeningnummer en betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s. Voorbeeld hiervan is de IBAN-acceptgiro. Bedrijven die klanten laten betalen door middel van een acceptgiro, moeten overstappen op de IBAN-acceptgiro. Hiervoor dienen zij aanpassingen te doen in hun administratie en bedrijfsvoering om zo op tijd klaar te zijn voor SEPA.

Wat verandert er met de IBAN-acceptgiro?

De gevolgen van de IBAN-acceptgiro zijn als volgt:

  • softwarepakketten moeten zodanig worden aangepast dat het gebruik van IBAN in de (debiteuren)administratie mogelijk wordt
  • bedrijven dienen rekeningnummers om te zetten naar IBAN. Dankzij www.ibanbicservice.nl kunt u grote hoeveelheden rekeningnummers in één keer omzetten
  • er is nieuwe software nodig om IBAN-acceptgiroformulieren met het zogenaamde alfanumerieke OCR-B lettertype (ECMA-11) in de coderegel in te printen. Meer informatie hierover kunt u vinden op het speciale gedeelte van de website Acceptgiro.nl (klik op link) in bijlage G.A.
  • softwarepakketten moeten de aangepaste rapportageformaten van banken kunnen verwerken

1 juli 2013: start van IBAN-Acceptgiro

Banken kunnen de IBAN-acceptgiro vanaf 1 juli 2013 verwerken. Incassanten mogen dan voortaan IBAN-acceptgiroformulieren versturen. Als softwareleverancier dient u hierop voorbereid te zijn, aangezien uw huidige en mogelijk nieuwe klanten hun softwarepakketten de komende periode zullen moeten aanpassen. Na 1 februari 2014 kunnen banken de oude Euro-acceptgiro – zowel papier als online – niet meer verwerken.  De IBAN-Acceptgiro wordt per 1 januari 2019 weer afgeschaft.

Meer weten? Ga voor meer informatie over de IBAN-acceptgiro u naar www.acceptgiro.nl.

ICT~Office en SEPA

Om de migratie naar SEPA zo goed mogelijk te begeleiden, is het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) opgericht. In het NFS zijn alle stakeholders uit de girale betaalketen vertegenwoordigd: consumenten, bedrijven, banken, softwareleveranciers, overheden en organisaties die de SEPA-migratie van gebruikers kunnen ondersteunen. Ook ICT~Office maakt deel uit van het NFS.

ICT~Office ondersteunt haar leden op het gebied van SEPA op de volgende manieren:

  • deelname aan het NFS om de belangen van haar leden te vertegenwoordigen en problemen bij de aanpassing van software te melden
  • organisatie van voorlichtingssessies samen met het programmabureau SEPA van De Nederlandsche Bank. De eerste sessie heeft plaatsgevonden op 14 maart 2012 in Woerden. Op verzoek van de leden kunnen ook sessies over specifieke SEPA-onderdelen worden georganiseerd.
  • speciaal meldpunt voor vragen en opmerkingen van leden: sepa@ictoffice.nl.