21 juni 2012

Samenwerking nodig om ambities Routekaart ICT 2030 te realiseren

DUURZAAMHEID

Sylvia Roelofs (algemeen directeur ICT~Office) deed bij de ‘digitale’ overhandiging van het rapport een beroep op Dierikx om als ambassadeur andere sectoren warm te maken voor de geweldige kansen die ICT op dit vlak biedt. Zij bedankte het Ministerie van EL&I voor de financiële bijdrage aan de Routekaart en de samenwerking met de ICT-sector bij het opstellen ervan.

Rol ICT in topsectoren onmisbaar

Tijdens z’n speech op het congres ‘An Innovative Truth IV – Congres over Duurzame ICT & Energie’ benadrukte Dierikx de onmisbare rol die ICT speelt in de verschillende topsectoren. Om die reden is ICT dan ook niet als afzonderlijke topsector aangewezen. Hij sprak z’n waardering uit voor de resultaten van de MJA-aanpak en de concrete voorbeelden van energiebesparing die zelfs tot exportsucces hebben geleid.

Roelofs gaf aan dat er nauw samengewerkt zal worden met de andere sectoren om de ambities van de Routekaart te realiseren. Het besparingspotentieel in de andere sectoren is 23 keer groter in vergelijking met de besparingskansen in de ICT-sector zelf. Daar liggen dus de echt grote kansen.

Download hier de Routekaart ICT 2030