17 juli 2018

Ruim helft van servers verdwijnt voor hergebruik naar buitenland

DUURZAAMHEID

Een consortium van partijen (Amsterdam Economic Board, ICT Milieu, Iron Mountain en Hewlett Packard Enterprise, met ondersteuning van Green IT Amsterdam) heeft onderzoek gedaan naar de afdanking van servers. Doel was om inzicht te krijgen in de markt, het beleid rond inkoop, gebruiksduur en afdanking van servers en welk handelingsperspectief partijen hebben om tot een zo hoogwaardig mogelijk (regionaal) hergebruik van apparatuur te komen.

Het onderzoek wijst uit dat alle spelers in de keten zich in kunnen zetten voor waardebehoud. Of het nu de producent is, de eigenaar van de apparatuur, de datacenters of de handelaren: iedereen is aan zet. Door gezamenlijke bewustwording kunnen spelers in de keten meerwaarde genereren. Dit rapport presenteert de mogelijkheden in het speelveld als eerste stap. Het is aan de keten om de tweede stap te zetten, eigen handelen en samenwerking in de keten te zoeken.

ICT Milieu, de stichting onder Nederland ICT, die namens 250 producenten inzameling en verwerking van afdankte ICT-apparatuur organiseert via Wecycle, was met name benieuwd naar de omvang en bestemming van de afgedankte servers. De servers in eigen serverruimten en datacenters van bedrijven en co-locatie datacenters, worden uitsluitend professioneel gebruikt en zien we dus niet terug bij de duizenden Wecycle-inleverlokaties voor consumenten. In de Europese en nationale inzameldoelstelling voor elektrische apparaten wordt hier echter geen onderscheid in gemaakt; in 2019 dient 65% van het op de markt gezet gewicht van elektrische apparaten te worden ingezameld.

Uit het onderzoek blijkt dat jaarlijks ongeveer een half miljoen servers worden afgedankt, wat neerkomt op ongeveer 7,4 miljoen kg. Hiervan wordt ongeveer een kwart (1,8 mln kg) door recyclers verwerkt. (ter vergelijk: ICT Milieu liet in 2017 zelf 9,8 miljoen kg ingezamelde consumenten ICT recyclen). Bij een WEEELabEx gecertificeerde verwerking worden grondstoffen maximaal teruggewonnen en wordt het resultaat geregistreerd bij het nationaal WEEE-register, zodat het bijdraagt aan de nationale doelstelling. Echter, ruim de helft van de servers (58%, 4,3 miljoen kg) verdwijnt voor hergebruik naar het buitenland. Dat bewijst weliswaar dat gebruikte datacenter apparatuur een hoge economische waarde heeft en dat hergebruik reeds een feit is in de transitie naar een meer circulaire economie.  Deze stroom wordt momenteel niet geregistreerd en er wordt nog geen rekening mee gehouden in de nationale inzameldoelstelling, terwijl dit volume niet beschikbaar is voor verwerking in Nederland. Producenten pleiten er daarom voor deze stroom structureel in kaart te brengen.  We gaan hierover graag met de overheid en de stakeholders in overleg, zodat producenten niet alleen kunnen voldoen aan de wettelijke inzamelverplichting, maar dat er ook recht wordt gedaan aan het grootschalig hergebruik van professionele IT apparatuur, dat met dit onderzoek is aangetoond.

Bekijk het onderzoek Circulaire Dataservers hier.