14 oktober 2011

Routekaart ICT 2030 van start gegaan

DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntie in alle sectoren

In de ‘Routekaart ICT 2030’ werkt de ICT-sector een viertal cases uit, waarmee een significante bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheid en energiebesparing. Het uitgangspunt hierbij is dat de ICT-sector zelf in 2030 50% energie-efficiënter is dan in 2005 (‘greening of IT’) en daarnaast met z’n producten en diensten in andere sectoren bijdraagt aan een vermindering van het energiegebruik met ruim 250 petajoules (PJ), wat gelijk staat aan het elektragebruik van 20 miljoen huishoudens (‘greening by IT’).

De tracks

Onderstaande vier tracks zijn gestart om deze doelstellingen te realiseren:

  • Elektrisch rijden/smart grids: in 2030 moeten er tenminste een miljoen op- en aflaadpunten zijn gerealiseerd. Door het slim gebruiken van ‘smart grids’ vindt er een vermindering van energiegebruik plaats dat gelijk staat aan het energiegebruik van 1,8 miljoen huishoudens.
  • Topsector ‘Energie’: slimme ICT-oplossingen moeten zorgen voor 20% CO2-reductie, 14% duurzame energie in 2020 en het benutten van de mogelijkheden tot energiebesparing in onder andere de gebouwde omgeving & procesefficiëntie.
  • CO2-neutrale ICT-sector: de ICT-sector streeft ernaar 50% energie-efficiënter te werken. Daarnaast wordt bekeken welke stappen gezet kunnen worden op weg naar een CO2-neutrale sector in 2030.
  • Reverse logistics: doel is een geïnformatiseerde logistieke kringloop in 2030. Hiermee wordt de verbinding gelegd met de Topsector ‘Logistiek’.

De stakeholders worden de komende maanden vanuit de tracks bij deze vier thema’s betrokken om de ‘Routekaart ICT 2030’ gezamenlijk verder in te vullen. De routekaart zal op 31 maart 2012 gereed zijn.