29 oktober 2012

Roadmap ICT centraal tijdens ICTDelta 2012

Roadmap ICT

Begin 2012 is door onder andere ICT~Office de Roadmap ICT opgesteld. Hierin staat de ICT-onderzoeksagenda voor de topsectoren geformuleerd. De voorlopige uitkomsten van de Roadmap ICT vormden de rode draad van ICTDelta 2012, waarvan naast ICT~Office ook ECP, TNO en NWO de gastheren waren. Op dit kenniscongres kwamen wetenschap, overheid en bedrijfsleven samen met als doel samenwerking, ontmoeting en kennisdeling te stimuleren.

Het evenement bestond uit een plenair programma en acht deelprogramma’s. In het plenaire deel sprak Amandus Lundqvist (boegbeeld Topsector HTSM en Roadmap ICT) over de stand van zaken met betrekking tot de Roadmap ICT. Patrick Dewilde van de Technische Universiteit München liet in vogelvlucht zien welke weg er al is afgelegd met behulp van ICT. Zijn presentatie toonde duidelijk aan dat er veel kansen liggen wanneer we slim gebruik maken van ICT. In feite staan we pas aan het begin van de ICT-revolutie, aldus de algemene stemming tijdens ICTDelta 2012.

Groei door ICT

ICT~Office verzorgde het deelprogramma ‘Groei door ICT’, waarin werd toegelicht wat de toegevoegde waarde van ICT in andere sectoren is. Deze toelichting werd ondersteund met bijdragen uit de wereld van media, slimme auto’s, tuinbouw en water. Daarnaast was er een zogenaamde demomarkt, waar een aantal onderzoeksinstituten hun best practices liet zien. ICTDelta werd uiteindelijk door zo’n vijfhonderd mensen bezocht.