12 november 2013

Rijk en NWO maken € 6,4 miljoen vrij voor cyber security-onderzoek

CYBERSECURITY

Onderzoeksbudget van € 200.000 per winnend project

De coördinatie van het traject voor kortetermijnonderzoek is in handen van Agentschap NL, dat hiervoor het SBIR-instrument inzet. Ondernemers met de beste voorstellen krijgen in de eerste fase opdracht een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Winnende voorstellen mogen in de tweede fase worden uitgewerkt tot een werkend product. Hiervoor is per project maximaal € 200.000 beschikbaar. De sluitingsdatum voor de SBIR-oproep is 30 januari 2014 om 17.00 uur. Ingediende voorstellen moeten bijdragen aan (één van) de volgende hoofddoelen:

  • Verbeteren van de veiligheid van en het vertrouwen in ICT-infrastructuur en diensten
  • Nederland voorbereiden op de veiligheidsuitdagingen (2014-2016)
  • Stimuleren van de Nederlandse cyber security economie
  • Hoogwaardig cyber security gehalte van onze vitale sectoren
  • Versterken en verbreden van kennis en innovatie op het terrein van cyber security
  • Verbinding leggen tussen onderzoeksinitiatieven op het gebied van cyber security

 

Bij de eerste ronde cyber security-onderzoek in 2012 waren 5 van de 8 winnende plannen voor kortetermijnonderzoek afkomstig van lidbedrijven van Nederland ICT.

Ook is er een traject voor langetermijnonderzoek, gecoördineerd door NWO. Dit traject wordt een eigen bijdrage van indieners verwachten. Meer informatie over dit programma en de voorwaarden is (vanaf 13 november) te vinden op de website van NWO.

Aanmelden voor Matchmaking Event op 19 november

Bedrijven die op zoek zijn naar één of meerdere partners om een onderzoeksplan mee vorm te geven, kunnen zich aanmelden voor het Matchmaking Event op 19 november in het Kyocera Stadion in Den Haag. Tijdens dit evenent zijn er volop mogelijkheden tot één op één matchmaking-gesprekken.

Tweede tender cyber security-onderzoek

De eerste tender cyber security in 2012 leidde tot negen langetermijnonderzoeksprojecten en acht R&D-trajecten. Voor de tweede tender stelt NWO € 3,5 miljoen beschikbaar. De ministeries van V&J, BZK, Defensie, EZ, Financiën, I&M hebben voor de SBIR-trajecten in totaal nog eens € 2,9 miljoen vrijgemaakt.

Nederland ICT is tevreden met de aankondiging dat overheid en NWO voor het tweede jaar geld beschikbaar hebben gesteld.