7 oktober 2014

Reactie Nederland ICT op Zembla-uitzending

Naar aanleiding van de berichtgeving in de Zembla uitzending van donderdag 2 oktober voelt Nederland ICT de behoefte om te reageren op het beeld dat in de reportage wordt gecreëerd. Aan de hand van een aantal voorbeelden uit het verleden wordt gesuggereerd dat er sprake is van structurele, oneigenlijke, beïnvloeding van overheidsaanbestedingen door ICT-bedrijven. Nederland ICT herkent dit beeld niet. Het is goed dat onderzoek wordt gedaan naar mogelijke onregelmatigheden, waar in de uitzending sprake van was.

Nederland ICT vindt integriteit van het grootste belang. Dit is ook opgenomen in de gedragscode, die alle leden onderschrijven. In een brief aan de Kamer heeft minister Blok onder meer aangekondigd dat de ACM een meldpunt inricht en dat hij met Nederland ICT wil overleggen over het belang van integriteit. Zowel de overheid, Nederland ICT als onze leden hebben daar al strenge regels voor. We zullen in het overleg met de minister bespreken wat eventueel nog meer mogelijk is. Nederland ICT wacht de uitkomsten van de diverse lopende onderzoeken af.