3 mei 2014

Reactie Nederland ICT onderzoek internetsnelheden

Voor het behalen van de optimale snelheid is de zwakste schakel altijd bepalend. Het zwaartepunt daarvan is de laatste jaren verschoven van het netwerk van de internetaanbieders naar de bekabeling thuis en draadloos internetgebruik. Alle internetaanbieders geven praktische tips en transparante voorlichting over bijvoorbeeld de maximale internetsnelheid. Dit gebeurt via diverse communicatiemiddelen zoals de website. Dit is begin 2013 vastgelegd in een gedragscode, want alle internetaanbieders willen dat hun klanten onbezorgd gebruik kunnen maken van het door de jaren heen steeds sneller wordende internet.

Meetmethode onbetrouwbaar

Verschillende internetaanbieders hebben Kassa kenbaar gemaakt dat de gehanteerde meetmethode en de vragenlijst nogal foutgevoelig zijn gebleken. Dit heeft geleid tot vreemde uitslagen zoals de verkeerde abonnementsvorm bij de verkeerde aanbieder en het verkeerde abonnement bij de gemeten snelheid. Ook de gehanteerde snelheidstest roept vragen op. Hierdoor ontstaat een onvolledig en onjuist beeld. Nederland ICT constateert dat Kassa de opmerkingen en adviezen van de telecomsector over de testmethode naast zich heeft neergelegd. Er zijn testen beschikbaar die veel betrouwbaardere resultaten opleveren. Dit beeld wordt bevestigd in de reacties van kijkers op de website van Kassa.

Dit is de reden dat internetaanbieders besloten hebben alleen schriftelijk te reageren en afstand te nemen van de uitkomsten. Wel blijven de internetaanbieders in overleg met de redactie van Kassa en worden klachten van consumenten door de betreffende internetaanbieder opgepakt.

Veel factoren beïnvloeden kwaliteit

Veel factoren binnenshuis beïnvloeden de kwaliteit van de  internetsnelheid. Het is bijvoorbeeld van belang of internet via wifi (draadloos) of via bekabeling gaat en welke bekabeling de consument gebruikt. Ook de eigen computer of laptop kunnen oorzaak zijn voor een lagere snelheid, bijvoorbeeld als de netwerkkaart van de computer slechts een bepaalde snelheid haalt of wanneer een virusscanner en firewall wordt gebruikt.

De telecomsector vindt het belangrijk dat klanten tevreden zijn over hun vaste internetabonnement. De sector zal zich blijvend inzetten voor een goede communicatie over de internetsnelheid die de consument kan verwachten. Alle internetaanbieders geven praktische tips en transparante voorlichting over bijvoorbeeld de maximale internetsnelheid. Verwijzingen naar tips van internetaanbieders voor het verbeteren van de kwaliteit van het netwerk in huis vinden consumenten hieronder.

Klachten melden bij klantenservice

Het is aan internetaanbieders om goed naar hun klanten te communiceren wat de maximaal haalbare snelheid is en welke (externe) factoren van invloed kunnen zijn op deze internetsnelheid. Dit is een andere afspraak in de gedragscode transparantie internet.

Mochten consumenten klachten hebben over hun vaste internetverbinding, dan adviseert Nederland ICT hen contact op te nemen met de klantenservice van hun internetaanbieder. Zij zullen de klacht zo spoedig als mogelijk oplossen.

Meer informatie op de site van internetaanbieders

Tips voor verbetering kwaliteit:

KPN: www.kpn.com/internetsnelheid
UPC: www.upc.nl/klantenservice/internet/verbeter-uw-internetverbinding
Ziggo: https://www.ziggo.nl/pdf/ziggo-zakelijk/producten-en-diensten/internet/Wi-Fi_Optimalisatie.pdf 

Gedragscode transparantie internetsnelheden:

KPN: www.kpn.com/internetsnelheid
UPC: www.upc.nl/klantenservice/internet/gedragscode
Ziggo: www.ziggo.nl/klantenservice/internet/gebruiken/internetsnelheid