11 december 2018

Rapportage vervolg ICT Markttoets KvK gepubliceerd

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

In november vond de verkorte ICT Markttoets KVK CRM plaats. Deze toets was een vervolg op die van maart 2018, waarin de markt kon reflecteren op de voorgenomen strategie, functionaliteiten en implementatie CRM door de Kamer van Koophandel. Deze ICT Markttoets leverde onder meer het advies op om voor de aanbesteding een, op de KVK wensen gerichte, uitwerking van use cases te maken. En om keuzes te maken voor de architectuur. Kamer van Koophandel heeft daarna een aantal use cases voor de korte en langere termijn opgesteld en haar architectuur verder beschreven. In de laatste, verkorte, ICT Markttoets heeft de KVK deze aan de markt getoetst. De rapportage met daarin de mening van de markt over deze use cases en architectuur is vanaf nu beschikbaar.

Vragen aan de markt

Een negental marktpartijen hebben tijdens deze verkorte ICT Markttoets twee vragen behandeld. Marktpartijen werden gevraagd om de beschreven use cases te beoordelen op bruikbaarheid voor selectie en inrichting en de KVK vroeg hen naar de flexibiliteit van de CRM-oplossing ten behoeve van een hoger ambitieniveau.

Mening van de markt

Wat bij de eerste vraag met name naar voren kwam is dat er vooral nog een aantal randvoorwaarden voor de verwerkingsstrategie moeten worden toegelicht. Het gaat dan onder andere over de scheiding tussen of combinatie van de verwerving van CRM-producten en diensten, en de afbakening met andere verwervingstrajecten van de KVK. De twee gepresenteerde use cases zijn geschikt als basis voor functionele specificaties, maar zijn voor de marktpartijen nog niet compleet. Afhankelijk van de mate van detaillering van de use cases vinden de marktpartijen een Proof of Concept een geschikte stap in het selectietraject.

Ten aanzien van de flexibiliteit van de CRM-oplossing ten behoeve van een hoger ambitieniveau wijzen de marktpartijen erop dat de toekomst niet gedetailleerd te voorspellen is en daarom meer generiek beschreven mag worden. Besteed meer aandacht aan het door KVK gewenste effect en welk probleem je wilt aanpakken. Marktpartijen willen in het Proof of Concept vooral de ruimte krijgen om hun eigen expertise in te zetten ten behoeve van KVK. Zorg ervoor dat de voor KVK belangrijk(st)e punten aan de orde komen.

De IV architectuur heeft nog aanvulling nodig op een aantal punten. Het gaat in het bijzonder om de omgang met gegevens, het groeipad en de gewenste beheeromgeving.

Rapportage

Download de rapportage voor het volledige advies van de markt.