11 juli 2017

Rapportage ICT Markttoets Afsprakenstelsel MedMij gepubliceerd

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Vorige maand hebben maar liefst 24 marktpartijen zich gebogen over twee hoofdvragen voor de ICT Markttoets voor MedMij, een initiatief van de Patiëntenfederatie, het ministerie van VWS en NICTIZ. MedMij heeft tot doel een afsprakenstelsel te bieden op basis waarvan in 2020 personen op een betrouwbare manier hun eigen gezondheidsgegevens kunnen inzien en delen via diverse persoonlijke gezondheidsomgevingen. De rapportage met daarin de mening van de markt is vanaf nu beschikbaar.

Hoofdvragen

De Patientenfederatie heeft deze ICT Markttoets door Nederland ICT laten organiseren om twee hoofdvragen aan de markt voor te leggen:

  1. Is het Afsprakenstelsel haalbaar met het ontwerp dat er nu ligt?
  2. Welke overwegingen en verwachtingen heb je als marktpartij om mee te doen?

24 Experts op het gebied van persoonlijke gezondheidsomgevingen, registratiesystemen of integratiesoftware bogen zich op 14 juni tijdens een workshop over deze twee hoofdvragen. Het ontwerp van het afsprakenstelsel biedt, volgens de markt, de ruimte om de uitwisseling op gang te brengen, op voorwaarde dat een aantal onderwerpen nog wordt uitgewerkt. Volgens de marktpartijen zijn sommige eisen te gedetailleerd uitgewerkt en andere juist niet voldoende scherp.

Het algemene beeld is verder dat de markt positief is over MedMij, omdat het principe van ‘informatie bij de patiënt’ hen aanspreekt. De marktpartijen denken betere kwaliteit te kunnen leveren aan de patiënt, omdat er méér gegevens van zorgaanbieders beschikbaar komen. Ze hebben er vertrouwen in dat via het verbeteren van de rol en positie van de patiënt de inefficiëntie in het zorgstelsel kan worden aangepakt. Voor de marktpartijen is een goede business case mogelijk, maar voor zorgaanbieders is de huidige tariefstelling een belemmering om mee te doen, omdat ze financieel nadeel ondervinden als ze patiënten helpen bij het vullen of benutten van een PGO.

Rapportage

De volledige mening van de markt kun je in deze rapportage lezen.

Na de zomer organiseert MedMij een informatiesessie voor de markt waarin MedMij de volgende stappen toelicht. Wij houden je op de hoogte!