27 juli 2016

Rapportage ICT Haalbaarheidstoets Programma E-Werken UWV gepubliceerd

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Op 21 juni jl. hebben 23 marktpartijen zich gezamenlijk gebogen over drie vragen voor de ICT Haalbaarheidstoets voor UWV. Dit waren vragen die UWV zich nog stelde in verband met het voornemen om ICT-middelen met functionaliteit voor business rule management en voor operationele procesbesturing/case-management te verwerven. Deze ICT-middelen moeten bijdragen aan doelstellingen die het programma E-Werken zich heeft gesteld, namelijk het moderniseren en vereenvoudigen van bestaande systemen en processen, en het UWV-breed gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen bevorderen.

Tijdens de ICT Haalbaarheidstoets liepen de meningen uiteen. De grote gemene deler is in de rapportage van deze toets opgenomen. De marktpartijen zijn onder meer van mening dat UWV de doelen van het programma meer expliciet en meetbaar moet maken. Daarnaast vinden de marktpartijen dat UWV niet op voorhand hoeft te kiezen voor de inzet van één of meer pakketten. Het selectieproces en de door UWV te formuleren eisen en selectiecriteria kunnen er zorg voor dragen dat de marktpartijen een best passende oplossing en een samenwerkingsverband tussen marktpartijen aanbieden voor UWV. De aanbestedingsstrategie Best Value Procurement zou een door de markt voorgestelde fasering met POC en pilot moeten bevatten. En voldoende ruimte moeten hebben om de gewenste requirements aan ICT-middelen te definiëren.