29 maart 2013

‘Rapport Rekenkamer steun voor brede inzet ICT Haalbaarheidstoets’

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

5 miljoen als ondergrens

De Algemene Rekenkamer bepleit een laagdrempelige inzet van het instrument. Volgens Nederland ICT zou elk strategisch ICT-project onderwerp van een ICT Haalbaarheidstoets moeten zijn. Als ondergrens voor het toepassen van een ICT Haalbaarheidstoets volgens het principe comply or explain bepleit Nederland ICT een bedrag van 5 miljoen euro. Dit in plaats van de door de minister gekozen grens van 20 miljoen euro.

Nederland ICT ziet het rapport van de Algemene Rekenkamer als steun in de rug voor de samenwerking tussen de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Uit het rapport spreekt erkenning voor de rol die het bedrijfsleven kan spelen bij het verbeteren van ICT-projecten van het Rijk.

In het rapport noemt de Algemene Rekenkamer als oorzaken voor de beperkte toepassing van ICT Haalbaarheidstoetsen de onbekendheid van projectorganisaties met het instrument en de zwaarte die door projectorganisaties eraan wordt toegedicht. Bij een ondergrens van 5 miljoen euro kan een ICT Haalbaarheidstoets volgens Nederland ICT nooit te zwaar zijn.

Meer weten?

Voor nadere informatie over de ICT Haalbaarheidstoets kunt u contact opnemen met Nederland ICT via 0348 – 49 36 36. Of kijk op www.icthaalbaarheidstoets.nl.