4 juli 2016

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur benadrukt belang digitale infrastructuur

Op 1 juli 2016 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zijn advies ‘Mainports voorbij’ aangeboden aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De Raad adviseert de digitale infrastructuur samen met ICT-diensten een prominentere plek te geven bij de toekomstige inrichting van economie en samenleving. Nederland ICT is blij met dit advies.

De Raad stelt dat het belang van de klassieke mainports steeds verder afneemt, terwijl de digitale economie een bovengemiddelde groei kent en steeds belangrijker wordt voor de Nederlandse economie. Zo blijven onder andere AMS-IX en Brainport Eindhoven een sterke groei tonen.

De Raad pleit er dan ook voor om het mainportbeleid niet meer exclusief te richten op de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol, maar meer integraal te kijken naar die vestigingsfactoren die Nederland in internationaal perspectief aantrekkelijk maken. De digitale infrastructuur, maar ook kennis en kunde zijn daarbij van cruciaal belang.

Tijdens de totstandkoming van het advies heeft de Raad gesproken met onder andere Nederland ICT, waarin we hebben gepleit voor meer aandacht voor het belang van de ‘derde mainport’ van Nederland; de digitale infrastructuur.