23 november 2017

Publicatie rapport ICT Markttoets Vernieuwing Carrière Sites van de Overheid

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

In oktober heeft Nederland ICT een ICT Markttoets voor de vernieuwing van de Carrière Sites van de Overheid (CSO) georganiseerd voor het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de vernieuwing van het CSO platform wil het Rijk de positie als meest favoriete werkgever van Nederland vasthouden en zich als werkgever blijven onderscheiden op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om nieuwe toekomstgerichte oplossingen. De inbreng van de markt is verwoord in een rapportage die nu beschikbaar is.   

De vragen aan de markt tijdens de ICT Markttoets richtten zich op het toetsen van de visie van EC O&P, de haalbaarheid en toekomstbestendigheid van de gevraagde functionaliteiten en de haalbaarheid van de implementatie eind 2018.

Tijdens de workshop gaf de markt aan de visie en geschetste ambitie te erkennen als passend bij mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt. De marktpartijen waren verder van mening dat de visie nog wat duidelijker mag ingaan op de vraag hoe de overheid met personalisatie in de CSO-sites wil omgaan. Voor wat betreft de functionaliteiten adviseert de markt om in de aanbesteding de uiteindelijke doelstellingen (bijvoorbeeld met behulp van KPI’s) te expliciteren en deze als criterium te nemen. Verder het advies om nu het basisplatform aan te besteden. En om de functionaliteit die daar boven op komt in stukjes in te kopen door hiervoor bijvoorbeeld een mantelovereenkomst met verschillende leveranciers af te sluiten. De beschreven functionaliteiten zijn volgens de markt redelijk compleet en de realisatie hiervan is in 9-12 maanden te doen. De grote vraag is echter of je alle functionaliteiten tegelijkertijd en voor de gestelde deadline van eind 2018 beschikbaar moet willen hebben. De beoogde scope van CSO is om deze tijdig te vervangen. De leveranciers adviseren om de scope terug te brengen tot een ‘minimal viable product’, een CMS met de functionaliteiten die momenteel het meest gebruikt worden, en daarna de CSO verder uit te bouwen.

De sfeer tijdens de ICT Markttoets was goed en de opdrachtgever EC O&P heeft de adviezen dankbaar in ontvangst genomen. Er zijn drie zaken die EC O&P naar aanleiding van de bijeenkomst de komende tijd nader zal verkennen:

  1. Het advies om gefaseerd te werken aan een noodzakelijk CSO fundament met een CMS als ‘minimal viable product’.
  2. Het advies om te kiezen voor een co-creatieve realisatie van de benodigde oplossingen in samenwerking met verschillende partijen.
  3. Het advies om vooraf de vraag te stellen wat EC O&P voor de hierbij behorende productowners rol nog nodig heeft.

Bekijk hier de rapportage voor het volledige advies van de markt.