18 september 2013

Projectteam ON2013 vraagt om feedback vaste datacommunicatie-aanbesteding

Na in mei 2013 de verwervingsstrategie te hebben gepubliceerd, stelt de Rijksoverheid een Algemene Functionele Beschrijving (AFB) van de ON2013-aanbesteding beschikbaar aan marktpartijen en deelnemers. De AFB voor deze aanbesteding voor vaste datacommunicatiediensten is te vinden op de website www.on2013.nl. Lezers worden van harte uitgenodigd om feedback op het document te geven.

Om deelnemers en potentiële marktpartijen vroegtijdig te informeren over delen van de inhoud van de aanbesteding, bevat het document een globaal overzicht van een deel van de eisen die het projectteam ON2013 voornemens is op te nemen in het beschrijvend document.

Feedback mogelijk tot 20 september

Lezers die feedback willen geven op het document, worden uitgenodigd een mail te sturen naar postbus.on2013@minbzk.nl. De verkregen feedback kan aanleiding zijn om de eisen aan te passen. Partijen die willen reageren, kunnen dit tot uiterlijk vrijdag 20 september doen.