25 mei 2016

Privacy Shield update: kamerdebat en ons standpunt

PRIVACY

In de brief steunen we het kabinet in haar overwegend positieve oordeel over Privacy Shield. Ook wij realiseren ons dat er nog vragen te stellen zijn op onderdelen van het onderhandelingsresultaat. Het nu voorliggende voorstel is echter aanzienlijk steviger dan haar voorganger Safe Harbor, wat ook door de privacy-toezichthouders wordt bevestigd. Een duurzaam en veilig mechanisme voor uitwisseling van persoonsgegevens is in ieders belang. De Europese Commissie zal de ontwikkelingen rondom het Shield continu volgen en het Privacy Shield jaarlijks evalueren.

De mogelijkheid die Privacy Shield biedt om deze persoonsgegevens op een veiligere manier uit te wisselen, is ook cruciaal voor het Nederlandse MKB en haar dagelijkse bedrijfsvoering. Denk hierbij aan bedrijfsprocessen als verkoopadministratie, de boekhouding en salarisadministratie. Nederland ICT heeft zich daarom ook hard gemaakt voor gestandaardiseerde, aan Privacy Shield gekoppelde bewerkerscontracten. Deze kunnen met name voor het MKB extra bescherming bieden, een hoop regeldruk voorkomen en eenduidigheid bieden. Dit punt is tijdens het debat toegezegd aan de Tweede Kamer door de Minister.

Morgen buigt het Europees Parlement zich over Privacy Shield. We zullen dit uiteraard nauwgezet volgen.

Binnen de commissie Privacy discussiëren we over Privacy Shield en andere privacygerelateerde onderwerpen. Heb je interesse om deel te nemen aan de commissie? Neem dan contact met ons op.