8 juli 2014

Premiekorting voor jongere werknemer

De kortingsregeling heeft een tijdelijk karakter en is bedoeld voor jongeren die in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn of worden aangenomen. Omdat voor de uitvoering van de premiekorting aanpassingen in de loonaangifte moesten worden doorgevoerd door werkgevers en softwareleveranciers,kon de regeling feitelijk pas op 1 juli 2014 ingaan. Werkgevers kunnen voor jongeren uit de doelgroep die vanaf 1 januari 2014 zijn aangenomen, daarom pas per 1 juli 2014 voor een premiekorting in aanmerking komen.

Over 2014 komt de werkgever dus maar voor de helft van de premiekorting in aanmerking.

Twee jaar premiekorting

De werkgever ontvangt maximaal twee jaar premiekorting (uiterlijk tot en met 31 december 2017). Voorwaarde is dat de werknemer een arbeidsovereenkomst krijgt voor ten minste 32 uur per week en er moet ten minste sprake zijn van een halfjaarcontract.

Hoogte van de korting

De hoogte van de premiekorting bedraagt € 3.500 per jaar. Daarbij geldt net als voor de andere premiekortingsregelingen dat de korting plaatsvindt op de totaal door de werkgever te betalen premies werknemersverzekeringen, inclusief de sectorpremies.

Administratieve verplichtingen

Voor het toepassen van de premiekortingen gelden een aantal administratieve verplichtingen voor de werkgever.

  • De werkgever moet voor de werknemer een doelgroepverklaring van het UWV of gemeenten bewaren in de administratie om bij controle door de Belastingdienst recht op premiekorting aan te kunnen tonen. Dit is vergelijkbaar met de premiekorting ouderen.
  • De werkgever moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling in de loonadministratie bewaren.
  • De werkgever of diens softwareleverancier moeten zorgen voor aanpassing van de software om de nieuwe premiekorting jongeren in de loonaangifte toe te kunnen passen.