14 november 2013

Premiekorting bij aannemen jonge werkeloze in 2014

De premiekorting is opgenomen in de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2014. Werkgevers komen maximaal twee jaar (uiterlijk tot en met 31 december 2017) in aanmerking voor de premiekorting van € 3.500, – per jaar. Voorwaarde is wel dat de werknemer minimaal een halfjaarcontract krijgt van ten minste 32 uur per week.

Administratieve verplichtingen

Er gelden een aantal administratieve verplichtingen voor de werkgever wanneer de premiekorting wordt toegepast:

  • De werkgever moet voor de werknemer een doelgroepverklaring van het UWV of gemeenten bewaren in de administratie om bij controle door de Belastingdienst recht op premiekorting aan te kunnen tonen. Dit is vergelijkbaar met de premiekorting ouderen.
  • De werkgever moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling in de loonadministratie bewaren.
  • De werkgever of diens softwareleverancier moeten zorgen voor aanpassing van de software om de nieuwe premiekorting jongeren in de loonaangifte toe te kunnen passen.