29 april 2013

Peter van Schelven coauteur van nieuw boek over ICT-mediation

(ICT-)mediation in commerciële verhoudingen

Over (ICT-)mediation is recentelijk het boek ‘De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in het Nederlandse recht; juridische gevolgen en betekenis voor de commerciële praktijk’ verschenen. Het boek, geschreven door Ellen van Beukering-Rosmuller (docent Universiteit Leiden) en Peter van Schelven (juridisch adviseur Nederland ICT), behandelt mediation in commerciële verhoudingen, met daarbij uitgebreide aandacht voor ICT-Mediation.

Het boek gaat in het bijzonder in op de nieuwe wettelijke spelregels die de Nederlandse wetgever in november 2012 heeft ingevoerd met betrekking tot grensoverschrijdende mediation. De nieuwe spelregels gaan bijvoorbeeld over de vraag hoe de resultaten van een succesvolle mediation makkelijk uitvoerbaar kunnen worden gemaakt.

Ook behandelen van Beukering-Rosmuller en Van Schelven de vraag hoe je kunt voorkomen dat je als bedrijf je rechten door verjaring verspeelt op het moment dat je aan een mediation begint. Dit is van belang, omdat sommige rechten en aanspraken al snel verjaren, bijvoorbeeld omdat het wettelijke koop- en ontslagrecht dat zo regelt. De auteurs besteden eveneens uitgebreid aandacht aan de vertrouwelijkheid van een mediation. Een goed gewaarborgde vertrouwelijkheid is immers een belangrijke randvoorwaarde voor open communicatie tijdens de mediation.

Het boek bespreekt de vele voetangels en klemmen aangaande bovenstaande onderwerpen. Ook komen relevante nieuwe Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van commerciele mediation aan bod.

Bestellen

U kunt het boek ‘De implementatie van de Europese Mediationrichtlijn in het Nederlandse recht; juridische gevolgen en betekenis voor de commerciële praktijk’ bestellen via de website van Boom juridische uitgevers. Hier vindt u ook nadere informatie over de inhoud van het boek.

SGOA

In Nederland beschikt met name de Stichting Geschillenoplossing Automatisering over professionele expertise op het gebied van mediation. ICT-mediation van de SGOA blijkt al jaren een succesvol voorbeeld te zijn van mediation in commerciële conflicten. De ICT~Office Voorwaarden verwijzen voor geschillen daarom naar de SGOA. Ook als het gaat om arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer zet de ICT-sector met grote regelmaat mediation in.