25 november 2019

Pensioenopbouw van TrueBlue naar PNO Media

De Werkgeversvereniging maakt deel uit van NLdigital en behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op de ICK-CAO en het Bedrijfstakpensioenfonds van de ICK (nu nog TrueBlue). Zij behartigt hierin de belangen, adviseert, ondersteunt en dient als vraagbaak voor haar leden: ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van de ICK. Leden van NLdigital kunnen op vrijwillige basis ook gebruik maken van de diensten van de Werkgeversvereniging, zoals het Bedrijfstakpensioenfonds. Op 1 april 2020 gaat de opbouw van pensioenen in de middelloon- en beschikbarepremieregeling voor deelnemers van Pensioenfonds TrueBlue over naar PNO Media.

Dit hebben de sociale partners die zijn betrokken bij de ICK*-cao op 10 oktober 2019 besloten.

Dit besluit houdt in dat de opbouw van de DB- en DC-pensioenen van deze deelnemers het beste kan worden ondergebracht bij een groter, toekomstbestendiger pensioenfonds. PNO Media is een groot pensioenfonds in de creatieve sector. Met de overgang naar PNO Media blijft de pensioenopbouw binnen dezelfde werkingssfeer en blijft de identiteit van de ICT-sector geborgd. PNO Media kan beide pensioenregelingen uitvoeren tegen een marktconforme premie en lagere uitvoeringskosten. Bijkomend voordeel is dat de pensioenuitvoering van de DB- en DC-opbouw bij één fonds blijft. Er zijn slechts beperkte aanpassingen van de regelingen nodig.

Zekerheid en continuïteit

Voorzitter Rob de Ridder van Pensioenfonds TrueBlue: “Ons pensioenfonds is vertrouwd en geeft veel ruimte om onze eigen pensioenregeling uit te voeren. Maar dat wordt wel steeds duurder. De kosten stijgen, onder andere doordat er niet genoeg nieuwe medewerkers pensioen bij ons opbouwen. Daarom hebben het fonds en de sociale partners sinds 2018 verschillende scenario’s voor de toekomst onderzocht. In overleg met diverse betrokkenen is besloten om de opbouw van het pensioen in de digitale sector bij PNO Media onder te brengen. Dat biedt zekerheid en continuïteit. Bovendien komt een groter deel van de premie die de medewerkers betalen ten goede van hun pensioen.”

Digitale sector

Nelly Altenburg, voorzitter van PNO Media is enthousiast: “Werknemers en werkgevers in de digitale sector sluiten prima aan op ons huidige klantenbestand in de creatieve sector. De nieuwe markt die we met de komst van TrueBlue openen past bij ons streven naar groei. Die is ook in het belang van onze huidige deelnemers. Wij zijn blij dat de producten van PNO Media – DB en DC – blijken te voorzien in een behoefte. De grootste groep werknemers gaat pensioen opbouwen in de middelloonregeling van PNO Media. Een ander deel gaat over naar onze beschikbarepremieregeling: PNO DC life cycle. Die regeling hebben wij dit jaar op de markt gebracht en is uniek vanwege het hybride karakter. Dat deze regeling de voordelen van DB en DC combineert, bleek een belangrijke factor bij de keuze van TrueBlue voor PNO Media.”

Over TrueBlue

Bij Pensioenfonds TrueBlue zijn 99 werkgevers in de digitale sector aangesloten. Het fonds regelt met een middelloonregeling en een beschikbarepremieregeling de pensioenen van 2.700 deelnemers, 5.100 gewezen deelnemers en 600 pensioengerechtigden in deze sector. Het belegd vermogen is € 475 miljoen. Ultimo oktober 2019 was de beleidsdekkingsgraad 97,1%. De actuele dekkingsgraad was 97,2%.

Over PNO Media

Pensioenfonds PNO Media verzorgt de pensioenregeling voor 400 werkgevers, 17.000 deelnemers, 31.000 gewezen deelnemers en 10.000 pensioengerechtigden in de creatieve sector. Met een pensioenvermogen van € 6,7 miljard behoort PNO Media tot de 30 grootste pensioenfondsen in Nederland. Ultimo oktober 2019 was de beleidsdekkingsgraad 98,9%. De actuele dekkingsgraad was 95,0%.

*Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd