30 juli 2014

Oproep: Nederland ICT zoekt praktijkvoorbeelden van knelpunten rondom arbeidsmigratie

ARBEIDSMARKT

De ICT-sector is een belangrijke gebruiker van de regelingen rondom arbeidsmigratie. Het is daarom van groot belang dat die regelingen goed toepasbaar zijn. Hetzij voor de langere termijn (bijvoorbeeld voor kennismigranten), hetzij om medewerkers voor kortere periodes in te vliegen voor concrete projecten, trainingen, scholing etc.

Nederland ICT heeft signalen uit de sector ontvangen dat regels complex zijn en niet altijd even duidelijk. Inmiddels is hier constructief overleg over met de Rijksoverheid en de verantwoordelijken voor de regels rondom arbeidsmigratie. Uit ons overleg blijkt dat de Rijksoverheid bereid is te kijken naar de knelpunten waar bedrijven in de praktijk tegenaan lopen.

Nederland ICT is op zoek naar concrete casussen uit de praktijk. Daarom roept Nederland ICT bedrijven op voorbeelden uit de praktijk met ons te delen, en om daarin per voorbeeld op het volgende in te gaan:

  • Voor wat voor type werkzaamheden wilde u iemand van buiten de EU naar Nederland halen?
  • Voor welke termijn?
  • Via welke wettelijke regeling heeft u deze werknemer(s) vervolgens ook daadwerkelijk hier gekregen (tewerkstellingsvergunning, notificatie, geen melding gedaan want men viel onder uitzonderingsregeling (welke?);
  • Wat werkte goed en wat was omslachtig of wat werkte niet goed?

Wij willen u verzoeken uw voorbeelden uiterlijk 20 september aan ons te mailen. Dit helpt ons de regeling te verbeteren. Uw reactie kunt u sturen naar Ivo Poulissen.