28 oktober 2016

Opinie: Rem op ICT-studenten brengt innovatiekracht in gevaar

ONDERWIJS

Op 19 oktober werd bekend dat er voor het eerst een numerus fixus wordt ingesteld voor een ICT-studie: Technische Informatica aan de TU Eindhoven. Deze studie, met de richtingen Software Science en Web Science, zal vanaf 2018 enthousiaste aspirant ICT’ers moeten weigeren. Het kabinet lijkt niet van plan te zijn om deze ontwikkeling te stoppen. Onbegrijpelijk in een tijd waarin het belang van de digitale economie met de dag toeneemt.

Digitalisering staat eindelijk op de agenda in Den Haag. Het ene advies over Big Data is nog niet uit, of er staat al een nieuw advies over robotisering klaar. De concept verkiezingsprogramma’s van politieke partijen staan bol van termen als cybersecurity, innovatie en start-ups. Dat is hoog tijd, want Nederland is een van de meest ICT-intensieve economieën van Europa. Als het gaat om het benutten van de potentie van ICT doen we mee met de top. Maar om die positie ook in de toekomst te behouden is er visie van de overheid nodig. Onder andere om het huidige tekort aan hoog opgeleide ICT’ers op te lossen.

Het instellen van de numerus fixus is dan ook een ontwikkeling in precies de verkeerde richting. Maar ondanks alle mooie woorden over het belang van programmeren en het belang van digitale innovatie voor de toekomst van onze economie, doet het huidige kabinet voorlopig niets. Men lijkt niet bereid de technische universiteiten financieel te compenseren voor de groei van het aantal studenten.

Terwijl Minister Asscher zich zorgen maakt over de gevolgen van robotisering, zet zijn collega Bussemaker een rem op de ontwikkeling van een nieuwe generatie hoogopgeleide ICT’ers. Dit is de generatie ICT’ers die hard nodig is om de innovatiekracht van Nederland in stand te houden. De generatie die vernieuwende concepten bedenkt. De generatie die zorgt dat Nederland internationaal aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats. De generatie die bijdraagt aan nieuwe markten voor het MKB en nieuwe banen voor andere Nederlanders.

Ook de technische universiteiten zelf hebben door het tekort aan hoogopgeleide ICT’ers moeite om personeel te vinden. Bovendien gaat de huidige situatie ten koste van fundamenteel onderzoek. Op die manier wordt de innovatiekracht van Nederland dubbel geraakt.

Nederland ICT zal in gesprek gaan met de Technische Universiteiten om te kijken wat de ICT sector voor hen kan betekenen. Desalniettemin roept de sector de overheid op haar verantwoordelijkheid in deze te nemen en niet alleen bezig te zijn met de groeicijfers op de korte termijn. Met nieuwe generaties marchandeer je niet.

Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT

Jeroen Versteeg, bestuurslid Onderwijs bij Nederland ICT