14 juni 2016

Opinie: Digitalisering verdient hoofdrol in komende kabinetsperiode

POLITIEK

‘Nederland dreigt achterop te raken in digitalisering’ kopte het Financieel Dagblad afgelopen maandag. Die waarschuwing komt uit een onderzoek van de Boston Consulting Group (BCG) naar de kansen van de digitale economie in Nederland. Het onderzoek bevestigt opnieuw het beeld van Nederland als digitale koploper die moeite heeft om de voorsprong op de oprukkende concurrenten te behouden.

Die voorsprong is belangrijk, want een bloeiende digitale economie heeft een positieve invloed op de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders. De opkomende uniforme digitale markt binnen Europa kan het bruto nationale product van Nederland een boost geven van 3,3% berekent BCG in haar rapport (pdf). Maar dan moeten we wel klaar staan om de nieuwe kansen te grijpen.

Het onderzoek benoemt de factoren die de rem op de digitale ontwikkeling in Nederland zetten. De meesten zijn niet nieuw: een groot tekort aan goed opgeleid ICT-personeel, te weinig toegang tot durfkapitaal voor het MKB, te veel bureaucratie die ondernemerschap hindert. Het zijn allemaal punten die met slagvaardig beleid op te lossen zijn.

Volgend jaar gaat Nederland naar de stembus. Het nieuwe kabinet mag regeren in een periode waarin de transitie van een traditionele naar een digitale economie haar beslag krijgt. Nieuwe technologieën zullen doorbreken. Nieuwe vraagstukken zullen opduiken. Nieuwe kansen kunnen verzilverd worden. Digitalisering zal iedere Nederlander raken. Het onderwerp verdient daarom een plek hoog op de agenda in de komende kabinetsperiode.

Dat begint met een hoofdstuk in het nieuwe regeerakkoord waarin het kabinet haar visie formuleert op de transformatie naar de digitale economie. Hoe zorgen we dat iedereen profiteert van robotisering? Hoe waarborgen we het vertrouwen in digitale technologie? Hoe geven we innovatieve toepassingen maximale ruimte om zichzelf te bewijzen? Aan de politieke partijen de taak om hier de komende maanden alvast de basis voor te leggen in hun partijprogramma’s.