1 april 2019

Subsidiekans: Openstelling nieuwe subsidies vanuit topsector energie en verruiming DEI-regeling

DUURZAAMHEID

Onderzoekt of ontwikkelt je bedrijf producten en diensten voor een duurzaam en slim energiesysteem in de gebouwde omgeving? Zoals innovatieve ICT-oplossingen voor energieopwekking, restwarmtebenutting, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Dan is het vanaf nu weer mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen. 

Vooruitlopend op het nieuwe klimaatakkoord worden de huidige stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing, CO2-reductie en innovatie verruimd, zowel qua toepassingsgebied als qua budget. Bijvoorbeeld de DEI-regeling, waar NLDC momenteel een restwarmte project mee uitvoert, geeft meer mogelijkheden dan de tien projecten die vorig jaar gegund konden worden. In de aangepaste DEI-regeling gaat het niet alleen om CO2-reductie, maar ook om flexibilisering van het energiesysteem.

Ook vanuit de topsector energie, TKI urban energie is er een nieuwe ronde open voor projecten die het slimme energiesysteem van de toekomst mogelijk maken (4 miljoen voor de programmalijnen 4 – Flexibele energie-infrastructuur en 5 – Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt). We zijn als Nederland ICT betrokken bij het programma en de invulling van het vervolg hierop in het kader van het klimaatakkoord. Kijk hier voor meer informatie over de TKI Urban Energy van topsector energie.