1 april 2019

Subsidiekans: Openstelling nieuwe subsidies vanuit topsector energie en verruiming DEI-regeling

DUURZAAMHEID

Onderzoekt of ontwikkelt je bedrijf producten en diensten voor een duurzaam en slim energiesysteem in de gebouwde omgeving? Zoals innovatieve ICT-oplossingen voor energieopwekking, restwarmtebenutting, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Dan is het vanaf nu weer mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen. 

Vooruitlopend op het nieuwe klimaatakkoord worden de huidige stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing, CO2-reductie en innovatie verruimd, zowel qua toepassingsgebied als qua budget. Bijvoorbeeld de DEI-regeling, waar NLDC momenteel een restwarmte project mee uitvoert, geeft meer mogelijkheden dan de tien projecten die vorig jaar gegund konden worden. In de aangepaste DEI-regeling gaat het niet alleen om CO2-reductie, maar ook om flexibilisering van het energiesysteem.

Ook vanuit de topsector energie, TKI urban energie is er een nieuwe ronde open voor projecten die het slimme energiesysteem van de toekomst mogelijk maken (4 miljoen voor de programmalijnen 4 – Flexibele energie-infrastructuur en 5 – Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt). We zijn als Nederland ICT betrokken bij het programma en de invulling van het vervolg hierop in het kader van het klimaatakkoord. Kijk hier voor meer informatie over de TKI Urban Energy van topsector energie.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd