4 november 2016

Ook van overheidskant is er kritiek op de GIBIT

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Het is een prettige vorm van erkenning om te lezen dat zelfs een expert op het gebied van ICT-contracten bij de overheid van mening is dat de concept GIBIT voorwaarden een achteruitgang zijn voor het bedrijfsleven. Dat heeft Nederland ICT ook laten weten aan de VNG middels een zeer uitgebreide reactie op de open consultatie. De voorwaarden zijn niet alleen eenzijdig in de risicoverdeling, maar zijn daarnaast op diverse punten zo specifiek dat dit niet past bij het karakter van algemene voorwaarden. Overigens kan dit laatste ook heel goed – en onnodig – ten nadele van de gemeenten werken.

In de reactie van Nederland ICT is de uitnodiging dan ook herhaald om over deze voorwaarden het gesprek aan te gaan, om zo wel tot een voor alle betrokkenen werkbare set te komen. Die kans heeft de VNG in deze (nog) niet aangegrepen. Een gemiste kans. Als de voorwaarden worden vastgesteld zoals wij ze hebben gezien, zal dat zeker niet tot minder discussie leiden bij individuele contracten, terwijl dat een doelstelling was van de GIBIT. We hopen dat het zo ver niet hoeft te komen en dat de VNG alsnog op onze reactie in wil gaan.