23 mei 2012

Ook 2e editie cursus ‘Privacyrecht en persoonsgegevens’ groot succes

Privacy Verordening

Voorbeelden van thema’s die de revue passeerden tijdens deze pittige, praktijkgerichte cursus waren cloud computing en outsourcing van ICT. Speciale aandacht was er voor de relevantie van de privacywetgeving voor de contractspraktijk (met name de zogeheten ‘bewerkersovereenkomsten’) en de komende wetgeving op het gebied van datalekken. Ook kwam het concept ‘Privacy Verordening’, in januari van dit jaar door de Europese Commissie gepresenteerd, uitgebreid aan bod. Het is de bedoeling dat deze Europese regeling op termijn de bestaande Nederlandse privacywet – de zogeheten Wet Bescherming Persoonsgegeven – gaat vervangen. De verwachting is dat door de nieuwe regels de verantwoordelijkheden van ICT-bedrijven op het gebied van privacy op bepaalde onderdelen aanzienlijk zwaarder worden.

Derde editie in 2013

Evenals in 2011 was de editie van dit jaar een groot succes. De deelnemers (onder andere juristen, beveiligingsdeskundigen en compliance managers van ICT-bedrijven) gaven aan dat zij de specialisatiecursus enorm waarderen vanwege de deskundigheid, praktijkgerichtheid en de grote hoeveelheid gepresenteerde voorbeelden. Het is dan ook de bedoeling dat in 2013 de derde editie van de specialisatiecursus ‘Privacyrecht en persoonsgegevens’ plaatsvindt. Nadere informatie hierover zal later dit jaar worden gepubliceerd op deze website.