6 november 2013

Ontslagdatum overgangsregeling stamrechtvrijstelling uiterlijk 30 juni 2014

Volgens Weekers hebben werknemers op deze manier voldoende tijd om nog een stamrecht-bv op te zetten. Zoals eerder bericht wordt de fiscaal gunstige regeling per 1 januari afgeschaft.