3 september 2014

Onderzoek Nederland ICT: cybersecurity krijgt prioriteit van klanten, maar kennis en budget blijven achter

CYBERSECURITY

Nederland heeft alle ingrediënten in huis om de kansen van de digitale economie te benutten. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de bestrijding en aanpak van cybercrime. Uit het onderzoek blijkt dat klanten hogere prioriteit geven aan cyber security, maar kennis en budget blijven achter. Branchevereniging Nederland ICT peilde in augustus 2014 de stemming onder haar leden. Onder andere CEO’s, CFO’s en security-experts van grote en kleine ICT-bedrijven deden mee aan het onderzoek. Nederland ICT heeft de uitkomsten van het onderzoek aangeboden aan minister Opstelten tijdens zijn werkbezoek aan de ICT-sector en zal de resultaten inbrengen in haar gesprekken met de overheid.

Cyber security belangrijk thema voor ICT-bedrijven, prioriteit bij klanten stijgt

Uit het onderzoek blijkt dat 95 procent van de ICT-bedrijven  cyber security een belangrijk thema vindt voor hun bedrijf. Goede beveiliging is nodig voor vertrouwen in ICT. De helft van de bedrijven wil zich op cyber security onderscheiden van andere bedrijven. Ongeveer 90 procent van de ICT-bedrijven zegt dat klanten beveiliging hoger op de agenda plaatsen.

Kennisniveau bij gebruikers blijft achter

Hoewel cyber security hoger op de agenda van klanten komt, blijft het kennisniveau achter. ICT-bedrijven zien het kennisniveau over securityvraagstukken wel stijgen. In de praktijk blijkt echter dat klanten nog onvoldoende kennis van zaken hebben. Gevolg is dat klanten vaak de verkeerde eisen stellen en zich blindstaren op certificering. Bijna 50 procent van de ICT-bedrijven loopt hier tegenaan. ICT-bedrijven ervaren in de praktijk dat lang niet alle klanten in security willen investeren. Slechts 30 procent van de bedrijven merkt dat klanten voor security budget vrijmaken.

Overheid heeft een belangrijke voorlichtingstaak

ICT-bedrijven vinden het een taak voor de overheid om voorlichting over cyber security te geven en bedrijven en overheden van concrete handvatten te voorzien hoe digitaal veilig te worden. Eénderde van de ICT-bedrijven vindt het belangrijk dat het cyber security beleid meer rekening houdt met de digitale wereld van morgen, zoals het Internet of Things. Hiervoor kan kennis worden gebruikt van bedrijven binnen en buiten de ICT. De sector ziet graag dat cybercriminaliteit steviger wordt aangepakt. ICT-bedrijven zijn geen voorstander van een ‘terug-hack’ bevoegdheid van de overheid.
Een ruime meerderheid vindt cyber security niet primair de verantwoordelijkheid van de overheid. Ieder bedrijf of overheidsorganisatie dient zelf zijn beveiliging op orde te hebben. 9 op de 10 ondervraagden vindt dat ook het bestrijden van cybercrime alleen in samenwerking kan. Dat vraagt volgens de ICT-bedrijven wel actieve informatiedeling.

Download het volledige Cyber Security Zomeronderzoek 2014