15 november 2018

Ondernemers verkleinen achterstand van digitaal onderwijs

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Nederland digitaliseert in rap tempo en daarom is het updaten van het curriculum PO & VO een logische stap. Daar zijn politiek, onderwijs en bedrijfsleven het over eens. Ondernemers spreken echter hun zorgen uit: de implementatie van dit onderwijs van de toekomst gaat te lang duren. Steeds meer ondernemers pakken daarom de handschoen op en werken samen met het onderwijs om het proces te versnellen.

Op 6 november kwamen onderwijs & ondernemers bij elkaar om te spreken over de inhoud van de discipline Digitale Geletterdheid en mogelijke samenwerkingen tussen ondernemers en onderwijs. Aanwezig waren onder meer zo’n 40 ondernemers, leden van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid (Curriculum.nu) en een expertpanel bestaande uit Remco Pijpers (Kennisnet), Marieke Dekker (VodafoneZiggo), Lotte de Bruijn (Nederland ICT), Norma Verheijen (Koninklijke Bibliotheek) en Lex Verheesen (Vakvereniging I&I).
Er waren volop relevante discussies die bijdragen aan succesvolle samenwerkingen tussen onderwijs en ondernemers. We delen graag een aantal van deze tips.

1. Realiseer je dat het digitaal onderwijs verbeteren een gezamenlijk belang is

Namelijk onze jeugd en daarmee onze toekomst. Dan hebben we het niet alleen over de banen van de toekomst, maar ook de maatschappij van de toekomst. In wat voor land willen wij leven?

2. Kijk naar Nederland als een bedrijf

De CEO van BV Nederland moet digitalisering hoog op de kaart zetten. Momenteel is dat niet per se het geval. De ministers verwijzen onderling naar elkaar als wordt gevraagd naar ‘de minister van ICT’. Dat is daarom de eerste actie: de Nederlandse politiek moet meer aandacht besteden aan digitalisering. Juist ook de ministers.
Om de politiek te wijzen op het belang van een goede implementatie van het nieuwe curriculum, wordt namens het bedrijfsleven een brief aangeboden aan Minister Slob. Deze brief kun je ondertekenen via de website van CIO Day.

3. Zoek samenwerking op

In je eentje ga je misschien sneller, maar samen ga je verder. Laten we dus kijken hoe we goed kunnen samenwerken binnen ‘BV Nederland’. En we hebben hierbij een voordeel: samenwerken zit in het DNA van onze sector. De eerste computer, het internet: de meeste digitale technologieën komen voort uit samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. De hele digitale economie is gebouwd op samenwerken en informatie delen.

4. Houd altijd oog voor de kansen van technologie

Digitalisering heeft invloed op alle aspecten van de maatschappij. Uiteraard is de ethische kant van groot belang: wat willen wij dat er mogelijk is met technologie? Maar alleen vooral van de kansen uit te gaan, komen we vooruit.

5. Laat leerlingen zelf aan de slag gaan met technologie

Onderzoek wijst uit dat het zelf maken van dingen helpt bij het leerproces. Wil je leerlingen kennis bijbrengen over digitale technologieën? Laat hen er dan mee aan de slag gaan in een vorm die past binnen hun leefwereld. Dit heeft een mooi neveneffect, namelijk dat leerlingen ervaren dat ze niet bang hoeven te zijn om zichzelf te ontwikkelen.

6. Ga fragmentatie van initiatieven tegen

Er zijn momenteel veel initiatieven van ondernemers, met wisselend succes. In deze fase is dit experimenteren nog erg waardevol, maar we moeten proberen te komen tot een gezamenlijke implementatieagenda. Het is belangrijk om je te richten op de succesvolle initiatieven, en om die vervolgens breed uit te rollen. Juist de integratie van initiatieven tussen leerlingen, bedrijven, onderwijs en docenten zorgt voor een succesvol resultaat waarbij alle leerlingen in Nederland worden bereikt. Niet alleen op PO en VO, maar ook op de andere onderwijsniveaus en zelfs in het brede maatschappelijke domein.

7. Zorg voor goede docenten

In de aanpassing van het onderwijs moeten we starten bij de docenten. Zij zijn degenen die het enthousiasme en de kennis overbrengen op de leerlingen. Hoe krijgen we iedereen mee in de ontwikkelingen van het onderwijs? Kunnen docenten van mbo, hbo en wo bijspringen?

Docenten krijgen momenteel veel op hun bord en het is geen gemakkelijke baan. Daarom willen we nogmaals benadrukken dat samenwerking zo belangrijk is. Doe als onderwijs niet zelf wat wij als bedrijfsleven kunnen doen. Doe dingen slimmer met behulp van digitale technologie. Maar vooral: werk samen met elkaar en help elkaar elkaars doelen te bereiken.

Ook samenwerken met het onderwijs?

Ben jij als ondernemer geïnteresseerd om een steentje bij te dragen aan de implementatie van het nieuwe curriculum Digitale Geletterdheid? Nederland ICT brengt je graag in contact met de juiste partijen. Bel naar 0348 – 49 36 36 of mail naar info@nederlandict.nl.