11 januari 2021

Onderhandelingsresultaat ICK-cao 2021 bereikt

CAO

We zijn blij te kunnen vermelden dat NLdigital Werkgeversvereniging, FNV, De Unie en CNV Vakmensen op 6 januari 2021 een onderhandelingsresultaat hebben bereikt over een nieuwe cao voor de ICK-branche 2021. Er is voor de nieuwe ICK-cao een aangepaste loonafspraak overeengekomen voor bedrijven die (extra) zwaar zijn getroffen door de Coronacrisis. 

Looptijd

Duur van één jaar (1 januari 2021 t/m 31 december 2021).

Salarissen en salarisschalen

De schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 2%.

Uitsluiting van verhoging schalen en salarissen door Coronapandemie

Werkgevers die in 2020 een NOW-regeling hebben aangevraagd en deze is niet afgewezen, hoeven geen salarisverhogingen door te voeren in 2021. Werkgevers die vanwege de toekenning van de NOW loonstijging niet toepassen moeten dit melden in de paritaire commissie. Werkgevers die een negatief resultaat hebben behaald over 2020, en geen NOW hebben aangevraagd, dan wel niet hebben ontvangen, kunnen een beroep doen op de dispensatiecommissie om eventuele salarisverhogingen om economische redenen te minderen voor 2021.

DI-budget

Het jaarlijks DI-budget wordt verhoogd met €100,- en komt daarmee uit op €400,-.

Verplichte verlofopname vanwege de Coronapandemie

Alleen in 2021 krijgen werkgevers de mogelijkheid om maximaal 5 verplichte verlofdagen aan te wijzen voor werknemers die resterende bovenwettelijke verlofuren hebben die zijn opgebouwd vóór 2020. Het is ook mogelijk om gezamenlijk in goed overleg een verlofplan (bijvoorbeeld voor een langdurige vakantie) op te stellen en deze tot uitvoering te brengen. In dat geval kunnen er geen verplichte verlofdagen worden aangewezen.

Tijd- en plaats onafhankelijk werken (TPOW)

Er komt een kaderregeling voor TPOW in de cao. Bij het structureel invoeren van TPOW moet in overleg met de OR of PVT een regeling worden opgesteld waarin de in de kaderregeling gestelde onderwerpen worden opgenomen.

Vervroegd uittreden

Er komt een handreiking voor de uitvoering van de Regeling Vervroegd Uittreden (hierna te noemen RVU) in de cao. De regeling wordt mogelijk vanaf het moment dat een RVU-regeling wettelijk mogelijk is gemaakt. De RVU-regeling is onder voorwaarde: voor toekenning is zowel instemming van medewerker, als een akkoord van werkgever vereist.

Jeugdlonen

De jeugdlonen voor 20-jarigen in de salarisschalen van de cao zullen per 1 januari 2022 worden verwijderd.

Omgang met rouw

Om de bewustwording over rouw op de werkvloer te vergroten wordt er een handreiking: ‘Hoe werkt rouw’ beschikbaar gesteld voor werkgevers en werknemers. Naast bewustwording wordt het betreffende artikel in de ICK-cao over bijzonder verlof bij rouw aangepast om zo het belang van een goede opvang van de rouwende medewerker te benadrukken. Doel hiervan is het veilig en gezond terugkeren van de medewerker op de werkplek.

Cao-teksten en functieprofielen

Een redactiecommissie zal de nieuwe cao-tekst opstellen en de overige benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving en inhoudelijke verduidelijking van de tekst doorvoeren. Ook worden de functieprofielen geactualiseerd. Zodra de ICK-cao beschikbaar is vermelden we dit op onze website bij actueel.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd