23 januari 2020

Onderhandelingsresultaat ICK-cao 2020 bereikt

NLDIGITAL WERKGEVERSVERENIGING

NLdigital Werkgeversvereniging, De Unie en CNV Vakmensen hebben op 20 januari 2020 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de ICK-branche 2020.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Looptijd

Duur van één jaar (1 januari 2020 t/m 31 december 2020).

Salarisschalen en grensbedragen

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het maandsalaris verhoogd met 2,75%.
De schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2020 verhoogd met 2,75%.

Grensbedrag I was per 1 januari 2019 € 43.509,- en is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 44.705,-.
Grensbedrag II was per 1 januari 2019 € 67.632,- en is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 69.492,-

Duurzame Inzetbaarheid

In het eerste kwartaal van 2020 komt het digitale platform duurzame inzetbaarheid (DI-platform). In aanvulling op de inhoud van het DI-platform zullen een aantal onderdelen van de cao, die zijn geformuleerd onder ‘Instrumenten employability’, worden vernieuwd en beoordeeld zodat deze kunnen worden ondergebracht in het DI-platform.

Het vernieuwen van deze onderdelen draagt bij aan de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en krijgen op deze manier meer bekendheid.

Partnerverlof

In aanvulling op het partnerverlof conform de wet WIEG, kan het partnerverlof dat in het eerste halfjaar na geboorte worden opgenomen. Daarnaast is het mogelijk vijf weken aan te vullen tot 100% van het maximum dagloon. Bij toekomstige wetswijzigingen gaan partijen hierover in overleg.

Seniorendagen

De in enig kalenderjaar opgebouwde seniorendagen in hetzelfde kalenderjaar kunnen worden opgenomen, dagen die niet zijn opgenomen komen te vervallen. Dit stimuleert medewerkers om actief gebruik te maken van de beschikbare dagen. De regeling zoals verwoord in de ICK cao 2019 blijft gehandhaafd.

Studies

In 2020 stellen we een tweetal studies voor die cao-partijen gezamenlijk uitvoeren:

  • Studie naar het doen van een toevoeging aan het DI-platform met tips en adviezen die speciaal geschikt zijn
    voor oudere medewerkers, onderdeel van deze studie is het onderzoek naar de toepassing van specifieke
    loopbaancoaching, financieel advies, generatiepact, flexibel pensioen, etc.
  • Studie naar aanvullingen van het DI-platform met cao-onderdelen onder ‘Employability’.

Tussentijds overleg

Een redactiecommissie zal de nieuwe cao-tekst opstellen en de overige benodigde wijzigingen als gevolg van wetgeving en inhoudelijke verduidelijking van de tekst doorvoeren.

Daarnaast gaan partijen medio 2020 met elkaar inhoudelijk in overleg om vroegtijdig een aantal complexe en inhoudelijke vernieuwingen in de cao te bespreken. Hiermee ontstaat meer ruimte om inhoudelijke thema’s in de cao te vernieuwen.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd