24 oktober 2013

Nog steeds onduidelijkheid rond overgangsmaatregel stamrechtvrijstelling

HELPDESK FINANCIEEL

Met de stamrechtvrijstelling kan de belastingheffing over een ontslagvergoeding worden uitgesteld door deze te spreiden over de tijd. Per 1 januari 2014 schaft het kabinet de vrijstelling af. Er is een overgangsregeling  voor aanspraken op een ontslagvergoeding waar voor of op 31 december 2013 afspraken over gemaakt zijn. Voor deze aanspraken blijft de huidige fiscale regeling gelden.

Hoewel het kabinet duidelijk heeft gemaakt dat de datum van het ontslag niet de doorslag geeft, is nog niet officieel bekend gemaakt wanneer een aanspraak geacht wordt op 31 december 2013 ‘voldoende bepaald’ te zijn om onder de overgangsmaatregel te vallen. Werkgeversvereniging AWVN laat op haar website weten dat een aanspraak in haar optiek voldoende bepaald is als er afspraken zijn gemaakt over de datum van beëindiging van de dienstbetrekking, de hoogte van de ontslagvergoeding en er uitvoering is gegeven aan het voornemen een stamrecht te vestigen.  Doordat hier echter nog geen duidelijkheid over is, adviseert de AWVN aan werkgevers om concrete gevallen voor te leggen aan de Belastingdienst.

80 procent-regeling

Voor stamrechten die voor 1 januari 2014 zijn gevestigd, blijven de oude faciliteiten in ieder geval bestaan. Wel vervalt de verplichting om de ontslaguitkering periodiek uit te keren. Wanneer het volledige tegoed in 2014 wordt opgenomen, geldt er een belastingkorting van 20 procent. Slechts over 80 procent van het bedrag hoeft dan loonheffing betaald te worden. Het kabinet wil voorkomen dat belastingplichtigen eind 2013 een stamrecht vestigen, enkel om gebruik te maken van de korting. De bijzondere belastingkorting geldt dan ook alleen als de ontslagvergoeding voor 15 november is overgemaakt.

Helpdesk Financieel van Nederland ICT

Lidbedrijven met vragen over dit onderwerp, kunnen deze stellen aan de Helpdesk Financieel van Nederland ICT. Ook andere vragen op het gebied van accountancy, fiscaliteit en corporate finance zijn welkom.

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd