31 augustus 2021

Nieuwe subsidie om werknemers om te scholen

ARBEIDSMARKT

Heb jij moeilijk vervulbare vacatures? Een nieuwe subsidieregeling verlaagt de drempel om nieuw personeel om te scholen. Het ministerie van Economische Zaken stelt € 3.750,- per nieuwe werknemer beschikbaar. Om hier gebruik van te maken moet je de nieuwe werknemer tussen 1 september en 1 december aanmelden en zowel omscholing als praktijkbegeleiding aanbieden. 

De regeling in het kort

Je kunt de subsidie aanvragen wanneer je een nieuwe werknemer wilt aannemen voor een ICT-beroep dat als krapteberoep is aangemerkt en de werknemer uit een ander beroepssegment komt. De totale kosten van begeleiding en scholing samen moeten dan minimaal €7.500 betreffen (inclusief de loonkosten van de begeleider).

Samen met onze partners van de Human Capital Agenda ICT hebben we een handleiding uitgewerkt. Zij hebben ook een lijst van mogelijke opleidingstrajecten opgesteld. Beide kun je vinden op hun website.

De formele aanvraag, de benodigde formulieren en details kan je vinden op de website van RVO. Deze zal ook nog worden aangevuld terwijl de laatste details nog worden uitgewerkt.

Maak gebruik van onze branche-erkenning

De opleiding waarvoor jij subsidie aanvraagt, moet erkend zijn door het ministerie van OCW, een NTRO-keurmerk hebben of in de database met NLQF-kwalificaties staan. Voldoet de opleiding niet aan één van deze voorwaarden? Dan kan je ons als branchevereniging vragen om de opleiding te erkennen.

Hoe werkt dit?

Als je branche-erkenning wilt aanvragen, vul je het formulier in onderaan deze pagina. Let op het volgende:

 • Wees op tijd. Deze subsidie staat open tussen 1 september 2021 en 1 december 2021 en kan opraken. Doe jouw aanvraag voor erkenning dus zo snel mogelijk. Wij zullen ook zo snel mogelijk reageren op de aanvragen.
 • Zorg dat de opleider en opleiding voldoen aan tenminste één van de voorwaarden die wij stellen. De voorwaarden staan hieronder.
 • Schrijf in een motivatie hoe de opleiding aansluit bij het beroepssegment waarvoor jij hem aanvraagt.
 • Vul het formulier volledig in. Onvolledige aanvragen wijzen wij af.

Welke voorwaarden stellen wij?

Omdat je de subsidieaanvraag vóór 1 december 2021 moet doen, moeten wij een erkenningsaanvraag snel kunnen beoordelen. Daarom moeten de opleider en opleiding voldoen aan tenminste één van de volgende voorwaarden:

 • De opleider is in het bezit van het Kwaliteitskeurmerk VOI.
 • De opleider heeft een bestaande subsidierelatie met het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT (CA-ICT) of een subsidierelatie gehad in de afgelopen vijf jaar. En hij kan rekenen op een positieve reactie bij navraag hierover.
 • De opleiding leidt tot een certificaat dat geldt als branche-standaard, bijvoorbeeld een certificaat van Microsoft, Google, Cisco of Salesforce. De opleider moet door het betreffende bedrijf als opleider gecertificeerd zijn. En het certificaat komt concreet terug in vacatures.
 • De opleider is lid van NLdigital. Hij kan minimaal drie referenties aanleveren die werken in het beroepssegment waarvoor de opleiding bedoeld is. En schriftelijk motiveren hoe de opleiding leidt tot erkende vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het beroep dat binnen de regeling valt.

Heb je vragen?

Als je vragen hebt over de branche-erkenning, stuur je een e-mail naar onze collega Jelmer Schreuder. Voor overige vragen over deze subsidie kun je bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op: 088 – 042 42 42 (keuze 2, optie 5).

Aanvraag branche-erkenning

 • Over de aanvrager:
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  
 • Over de opleider en opleiding:
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *

Alleen met omscholing kunnen we de krapte oplossen

De tekorten op de ICT-arbeidsmarkt worden alleen maar groter. Door de coronacrisis is de vraag naar ICT’ers nog verder toegenomen. Het onderwijs kan dit niet bijbenen en klassiek recruitment pompt vooral het tekort rond. Tegelijkertijd verliezen mensen in andere sectoren hun baan. Zij hebben vaak al werkervaring en vaardigheden die goed in onze branche passen. Omscholing is de schakel die hen de ICT-specifieke vaardigheden en kennis bijbrengt.

Met behulp van omscholing kunnen we de tekorten op de arbeidsmarkt nu te lijf en kan jij als werkgever je eigen personeel opleiden binnen jouw bedrijf.