9 oktober 2012

Nieuwe naam ICT~Office luidt Nederland ICT

Officiële lancering tijdens Nationaal ICT Gala

Het uitgangspunt van Nederland ICT  is om met behulp van de inzet van ICT een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van de Nederlandse (kennis)economie. De toepassing van ICT is namelijk cruciaal voor de versterking en groei hiervan. Even cruciaal is de rol van ICT bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van zorg, onderwijs, mobiliteit en veiligheid. De  naam ‘Nederland ICT’ straalt in dat kader precies uit waar de branchevereniging voor staat. Nederland ICT zal een krachtige lobby voeren op een aantal belangrijke dossiers, het debat initiëren en initiatieven nemen om Nederland sterker en beter te maken.

Op de oproep voor suggesties voor een nieuwe naam zijn er vanuit de achterban van ICT~Office meer dan honderd voorstellen gekomen. De inzendingen zijn vervolgens intern getoetst op beschikbaarheid en geschiktheid. De komende periode zal de implementatie van de naamsverandering plaatsvinden. Tot 13 december wordt de naam ‘ICT~Office’ gebruikt. Overigens verwijst www.nederlandict.nl nu al naar de website van ICT~Office. De officiële lancering is tijdens het Nationaal ICT Gala op 13 december.

Nota bene

Ook na 14 december 2012 kunt u de ICT~Office Voorwaarden blijven gebruiken. Het is dus niet nodig om onderstaande zin in uw contracten aan te passen:

‘Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden, module Algemeen, (benoem hier de specifieke modules), gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Deze modules treft u hierbij aan.’

Het logo van Nederland ICT is vanaf 14 december 2012 beschikbaar.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nederland ICT via 0348 – 49 36 36.