17 november 2016

Nieuw onderzoek bevestigt belang digitale infrastructuur voor digitale economie

De digitale infrastructuur is van groot belang voor het vestigingsklimaat in Nederland en de verdere ontwikkeling van de digitale economie. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport Dutch Digital Infrastructure 2016 – Enabling the Digital Economy. Het onderzoek is in opdracht van Stichting Digitale Infrastrucuur Nederland uitgevoerd door Deloitte. Nederland ICT is als deelnemer van DINL mede-opdrachtgever van het rapport.

In het onderzoek wordt bevestigd dat de Nederlandse digitale infrastructuur tot de wereldtop behoort. Het internetverkeer in Nederland groeit jaar op jaar met 22%, de markt voor colocatie in datacenters met bijna 15% en AMS-IX blijft structureel tot ’s werelds grootste internet exchanges behoren. Daarnaast hebben we in Nederland een sterke positie voor hosting- en cloudproviders en een belangrijke rol in de internationale domeinnaamindustrie.

Dit alles draagt bij aan de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsplaats voor internationale techbedrijven. Daarnaast vormt de digitale infrastructuur de ruggengraat voor nieuwe ICT-toepassingen en de ontwikkeling van de digitale economie in het algemeen.

Het rapport schetst tevens de factoren en randvoorwaarden die aandacht vragen om de koppositie en de aantrekkingskracht van ons land vast te kunnen houden. Die randvoorwaarden komen overeen met de punten die Nederland ICT benoemt in het Manifest voor de digitale economie. Naast het blijven verbeteren van de infrastructuur zelf, zijn dat issues als het stimuleren van innovatie, het waarborgen van voldoende juist opgeleide ICT’ers en het voorkomen van wetgeving die het vertrouwen in ICT ondermijnt.

Het onderzoek doet de aanbeveling om in te zetten op een brede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partijen in het maatschappelijk middenveld. Een belangrijk advies aan de overheid is om een ambitieuze digitale agenda op te stellen met een eenduidige visie op de rol die de digitale infrastructuur speelt voor de economische toekomst van Nederland. Dat is compleet in lijn met de wens van Nederland ICT voor een ministerieel topteam dat op interdepartementaal niveau adviseert en beleid ontwikkelt op het gebied van de digitale transformatie.

Het rapport is te downloaden op: www.dinl.nl/rapporten/