11 oktober 2017

Nieuw kabinet gaat investeren in digitalisering

POLITIEK

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerde gisteren (10 oktober) een optimistisch regeerakkoord, met aandacht voor de kansen van digitalisering. De coalitie noemt investeren in digitalisering als een van de speerpunten. Belangrijke randvoorwaarden als cybersecurity, digitale overheid en onderwijs komen aan bod. Dit schept vertrouwen voor bedrijven in de digitale-sector. In hoeverre deze aandacht voor digitalisering voortkomt uit een gezamenlijke visie, moet blijken uit de uitwerking van de plannen.

Vertrouwen in de toekomst

Uit de titel van het akkoord wordt al duidelijk dat het nieuwe kabinet optimisme en ambitie uit wil stralen. Een van de vier speerpunten is ‘meer zekerheid en kansen van een nieuwe economie’. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er onder andere geld uitgetrokken voor ‘…innovatie, digitalisering en een aantrekkelijk ondernemersklimaat voor bedrijven.’ Dat is geheel in lijn met het manifest dat Nederland ICT vorig jaar publiceerde in aanloop naar de verkiezingen.

“Het akkoord is een mooie basis om de digitale economie de komende jaren vooruit te helpen.” Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT.

“Het akkoord is een mooie basis om de digitale economie de komende jaren vooruit te helpen.” zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “De partijen willen duidelijk laten zien dat ze het belang van digitalisering erkennen. Dat is een flinke stap voorwaarts. De uitdaging is nu om de ambities om te zetten in de juiste maatregelen.”

Verbetering van randvoorwaarden

Het bevorderen van cybersecurity heeft een prominente plek in het regeerakkoord. De coalitie heeft hiervoor 95 miljoen extra gereserveerd. Verder bevestigt het regeerakkoord nog eens dat digitale geletterdheid per 2019 wettelijk wordt vastgelegd als onderdeel van het onderwijs-curriculum. Ook de digitalisering van de overheid zelf krijgt aandacht, net als het bevorderen van innovatie. Het belang van de digitale infrastructuur wordt in het akkoord helaas niet expliciet genoemd, terwijl dit toch essentieel is voor een succesvolle digitalisering.

Toepassing van ICT in diverse domeinen

De grote ambities van de nieuwe coalitie op gebied van vergroening en vergrijzing zijn alleen mogelijk met de inzet van slimme ICT.  Voor domeinen als zorg, mobiliteit en duurzaamheid wordt hier in het regeerakkoord ook aan gerefereerd. In de uitwerking van de ambities moet blijken hoe het kabinet de rol van ICT voor zich ziet. “Het was mooi geweest als de partijen nog twee zinnen hadden gewijd aan de impact van de digitale transformatie en de noodzaak van een gecoördineerde digitaliseringsagenda.” zegt Lotte de Bruijn.

Nederland ICT gaat de komende tijd vanzelfsprekend in gesprek met beleidsmakers en diverse ministeries om de uitwerking van het regeerakkoord te bespreken.

Een uitgebreide analyse van het regeerakkoord, met concrete punten per thema, volgt.