22 juni 2012

‘Nieuw ICT-vak zelfde status als Nederlands in voortgezet onderwijs’

ONDERWIJS

Onvoldoende aandacht voor ICT in voortgezet onderwijs

In de huidige situatie speelt ICT een ondergeschikte rol in het voortgezet onderwijs. De vakken informatiekunde en informatica – als ze al worden aangeboden – sluiten onvoldoende aan bij de belevingswereld van de leerling en de eisen die er worden gesteld aan leerlingen in de 21e eeuw. In veel gevallen ontbreekt structurele aandacht voor ICT  in het vakkenaanbod.

Nieuwe, verplichte ICT-vakken

In de position paper stuurt ICT~Office aan op de volgende structurele verbeteringen om de inhoud van een nieuw ICT-vak te laten aansluiten op de behoefte van de markt én die van docenten en leerlingen:

  • Onderbouw HAVO/VWO: er moet een nieuw, verplicht ICT-vak voor de onderbouw komen, namelijk informatie & communicatie A. De nadruk van dit vak ligt op het bijbrengen van e-skills. Hieronder verstaan we onder meer de ‘dagelijkse’ vaardigheden die nodig zijn om met PC, internet, mobiele telefoon etc. te kunnen werken, informatiekunde op een manier die aansluit op het hoger onderwijs (de ‘menselijke’ kant van informatisering) en typische informatica-aspecten
  • Eindexamen HAVO/VWO: ter vervanging van het huidige vak informatica moet in de bovenbouw het nieuwe vak informatie & communicatie B geïntroduceerd worden. In dit vak is er meer aandacht en ruimte voor leerlingen met het profiel Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Cultuur & Maatschappij. Het vak informatie & communicatie B wordt een verdieping van informatie & communicatie A – dus niet louter een technisch vak –  en wordt afgesloten met centraal examen.

Om deze verbeteringen te bewerkstelligen wordt er een centraal orgaan opgericht dat zich gaat bezighouden met de kwaliteit en inhoud van de vakken informatie & communicatie A en B.

Meer weten?

Via onderstaande link kunt u de position paper downloaden.

Position paper ‘Naar toekomstbestendig ICT-onderwijs in het voortgezet onderwijs’